ชาวบ้านนาเกลือจับมือองค์กรรับบิชคอม ร่วมแรงร่วมใจเก็บขยะคลองนกยาง เพิ่มออร่าให้เมืองพัทยา

           วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ที่บริเวณสวนสาธารณะศาลเจ้าพ่อศรีนิล ซอยนาเกลือ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ชาวชุมชนวัดช่องลม นำโดยนายรุ่งโรจน์ โลห์ทองคำ ประธานวิสาหกิจชุมชน ธนาคารขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดช่องลม พร้อมด้วยคณะองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication นำโดย น.ส.สุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรฯ ได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอยบริเวณจุดชมนกและจุดชมป่าโกงกาง สะพานคลองนกยาง ตลอดจนบริเวณโดยรอบ และทางลำน้ำไหลที่สู่ทะเลอ่าวนาเกลือ
           และที่สำคัญในวันนี้ทางคณะทั้งหมดได้เป็นกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยาในการสนับสนุนการปฏิบัติงานทำความสะอาด บริเวณสันเขื่อนกั้นขยะและตะแกรงกั้นขยะ โดยพบว่ามีปริมาณขยะจำนวนมาก ทั้งขยะพลาสติกจากครัวเรือน และขยะจากธรรมชาติ จึงได้ระดมกำลังกระจายกันเก็บกวาดและทำความสะอาด ชุดลอกขยะและสิ่งปฏิกูลที่ขวางทางน้ำ นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ที่มาร่วมเก็บขยะในครั้งนี้ด้วย
          ทั้งนี้ ตามที่องค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication ได้สนับสนุนชุมชนวัดช่องลมในการร่วมทำความสะอาดภายใต้โครงการเพิ่มออร่าให้ชุมชนวัดช่องลม ซึ่งจะมีการดำเนินการในทุกเดือนนั้น ในครั้งนี้ทางเมืองพัทยามีความประสงค์ที่จะทำความสะอาดขุดลอกขยะมูลฝอยบริเวณดังกล่าว ซึ่งอยู่ใกล้เคียงชุมชนวัดช่องลม จึงถือเอาการร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจรรมการเพิ่มออร่าให้ชุมชนวัดช่องลม ครั้งที่ 3 ที่ได้ช่วยสร้างความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อมให้เมืองพัทยาอีกแรงเช่นกัน

Advertisement