ตำรวจพัทยา ร่วมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และเมืองพัทยา ทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พัฒนาทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์วัดเขาพระใหญ่

          (18 พ.ย.63) ที่วัดเขาพระใหญ่ พ.ต.ท.นิทัศน์ แหวนประดับ รองผกก.ป.สภ.เมืองพัทยา พร้อมด้วย พ.ต.ต.อรุษ สภานนท์ สารวัตรจราจร สภ.เมืองพัทยา ข้าราชการตำรวจ (จิตอาสา) จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” โดยได้ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด ทาสีตีเส้นบริเวณจุดจอดรถ รวมถึงการตัดแต่งต้นไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่วัดเขาพระใหญ่
           พ.ต.ท.นิทัศน์ แหวนประดับ รองผกก.ป.สภ.เมืองพัทยา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ และจิตอาสา ได้เห็นคุณค่าและช่วยกันรักษาความสะอาดของสถานที่สำคัญ ในพื้นที่ของเมืองพัทยา และอยากให้ข้าราชการตำรวจได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำความดี ถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทำงานเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ได้เห็นทุกคนร่วมมือร่วมใจกันอย่างสามัคคี มีจิตสาธารณะในการทำกิจกรรม
          โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้แบ่งการดำเนินการเป็น 4 กิจกรรม ประกอบด้วย การทำความสะอาดเก็บขยะ พื้นที่รอบวัดเขาพระใหญ่ การตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบังทัศนียภาพ ทาสีตีเส้นบริเวณจุดจอดรถ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสักการะบูชาพระพุทธรูปบนวัดเขาพระใหญ่ โดยได้มีการแบ่งช่องจอดรถขนาดความกว้าง 3 เมตร ยาว 5 เมตร ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานทางของงานจราจร และการติดตั้งไฟโซล่าเซล เพิ่มแสงสว่างในพื้นที่จุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดเหตุอาชญากรรม จำนวน 10 จุด

 

Advertisement