เทศบาลเมืองหนองปรือ แถลงข่าวจัดงาน “เดิน กิน เที่ยว ถนนข้าวเหนียวเหลือง” เชิญชวนทุกท่านเที่ยวชม ชิม ช้อป สินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ กระตุ้นเศรษฐกิจคนในชุมชน

           เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ที่เวทีสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลบาลเมืองหนองปรือ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ และนายสิริพงศ์ สมมั่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ร่วมแถลงข่าวงาน “เดิน กิน เที่ยว ถนนข้าวเหนียวเหลือง” โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประธานชุมชนเทศบาลเมืองหนองปรือ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้
            ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เทศบาลเมืองหนองปรือได้เห็นความสำคัญของคนในชุมชน จึงได้จัดงาน “เดิน กิน เที่ยว ถนนข้าวเหนียวเหลือง” ขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้คนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองหนองปรือได้ นำสินค้ามาขายเพื่อที่จะได้มีรายได้ไปจุนเจือครอบครัว และเป็นการลดรายจ่าย รวมไปถึงเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมการใช้ชีวิตของคนในท้องถิ่นหนองปรือ โดยกิจกรรมในครั้งนี้เน้นให้พ่อค้าแม่ค้า และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวร่วมแต่งกายชุดไทย เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองหนองปรือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
         ซี่งภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งตกแต่งซุ้มไฟประดับ และจุดเช็คอินเพื่อถ่ายภาพ รวมไปถึงยังมีกิจกรรมประกวดภาพถ่ายชิงเงินรางวัลอีกมากมาย
           สำหรับงานถนนคนเดินสายวัฒนธรรม “เดิน กิน เที่ยว ถนนข้าวเหนียวเหลือง” จะจัดขึ้นทุกวันศุกร์ และวันเสาร์ ตั้งแต่ 4 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ที่ บริเวณถนนมาบยายเลีย ม.7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

Advertisement