THE SHARK TEAM คว้าชัยเทควันโด ชิงแชมป์ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2020 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

          เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องแปซิฟิคฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายอภิชาต คงถอด ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อำเภอศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทควันโด “ชิงแชมป์ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2020” ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยมีนางธัญญภรณ์ หมีทอง ผู้บริหารสโมสรศรีราชาเทควันโดยิม ประธานดำเนินการจัดการแข่งขัน เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายไพบูลย์ เสริมสาตร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายสุรศักดิ์ ร่มรื่น ผู้บริหารบุญประทานคลินิกเวชกรรม ร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 500 คน
            นางสาวธัญญภรณ์ หมีทอง ผู้บริหาร สโมสรศรีราชาเทควันโดยิม ประธานดำเนินการจัดการแข่งขัน กล่าวว่า สโมสรกีฬาเทควันโดศรีราชายิม ตั้งอยู่เลขที่ 323/30 ม.2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี มีนายพสุธร หมีทอง เป็นประธานบริหารฯ ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเทควันโด ชิงแชมป์ภาคตะวันออก ประจำปี 2020 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทต่อสู้ ชาย/หญิง และประเภทท่ารำ ชาย/หญิง สนับสนุนการจัดการแข่งขันโดย สมาคมสื่อมวลชนศรีราชา จังหวัดชลบุรี/ บุญประทานคลินิกเวชกรรม/ ร้านอาหาร ยินดี เฮ้าส์/ 108 TKD/ เพจเพื่อนคนเคยพลาด/ หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์/ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา และศูนย์การค้า แปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนายุวชน และเยาวชนไทย ให้มีความสามารถในการเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด รวมถึงการพัฒนาร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็ง สามารยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิ
            สำหรับการแข่งขันกีฬาเทควันโด “ชิงแชมป์ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2020” รุ่นอายุ 3 -17 ปี มี 2 ประเภท คือ 1. ประเภทต่อสู้ แบ่งเป็น คลาส A B C และคลาสโรงเรียน 2. ประเภทท่ารำ แบ่งเป็น – ท่ารำสายเหลือง – ท่ารำสายเขียว – ท่ารำสายฟ้า – ท่ารำสายน้ำตาล – ท่ารำสายแดง – ท่ารำสายดำ
โดยทีมที่ได้รับถ้วย คะแนนรวมอันดับ 1 ประเภทต่อสู้ คลาส A B ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้แก่ ทีม THE SHARK TEAM TAEKWONDO ถ้วยคะแนนรวมอันดับ 2 ประเภทต่อสู้ ได้แก่ ทีม RSR CHONBURI TEAM และถ้วยคะแนนรวมอันดับ 3 ประเภทต่อสู้ ได้แก่ ทีม RANGSIYA GYM ส่วนทีมที่ได้คะแนนรวมอันดับ 1 ประเภทท่ารำ ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้แก่ ทีม CTC CHONBURI TEAM คะแนนรวม อันดับ 2 ประเภทท่ารำ ได้แก่ ทีม MONKEYS TAEKWONDO และทีมที่ได้รับถ้วยคะแนนรวมอันดับ 1 ประเภทคลาสโรงเรียน เป็นถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ทีม THE WINNING TAEKWONDO
           ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ได้รับความสนใจจากผู้ที่ชื่นชอบกีฬาเทควันโด ส่งลูกหลานเข้าร่วมการแข่งขันและร่วมชมการแข่งขันเป็นอย่างมาก โดยมีนายพสุธร หมีทอง ประธานบริหารสโมสรเทควันโด ศรีราชายิม เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลให้กับผู้ที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศประเภทต่างๆ ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย
Advertisement