ผู้สมัคร นายก อบจ.ชลบุรี เบอร์ 3 ชลบุรีก้าวหน้า ลงพื้นที่สำรวจจุดน้ำท่วมขังพัทยาใต้ พร้อมชูนโยบาย “เขาไม่ทำ เราจะทำ” แก้ปัญหาปฏิรูปน้ำ 3 มิติเพื่อเมืองท่องเที่ยวปลอดน้ำท่วม

             วันที่ 15 พ.ย.63 นายสรายุทธ วงษ์แสงทอง ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (อบจ.ชลบุรี) เบอร์ 3 กลุ่มชลบุรีก้าวหน้า พร้อมลูกทีมผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ส.อบจ.ชลบุรี) ได้ลงพื้นที่จริงเพื่อสำรวจจุดน้ำท่วมขังบริเวณถนนสุขุมวิทแยกไฟแดงพัทยาใต้ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี พร้อมชูนโยบาย “เขาไม่ทำ เราจะทำ” ด้วยการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยการปฏิรูปน้ำ 3 มิติ
            นายสรายุทธ วงษ์แสงทอง ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.ชลบุรี เบอร์ 3 กลุ่มชลบุรีก้าวหน้า กล่าวว่า ปัญหาน้ำท่วมขังในเมืองพัทยาหลังจากมีฝนตกหนักเป็นมานานกว่า 10 ปีที่ยังไม่สามารถแก้ไขหรือจัดการปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จ ด้านผู้มีอำนาจ หรือ อบจ.ก็ไม่มีการแก้ไขให้เป็นระบบ ในนามกลุ่มชลบุรีก้าวหน้า จึงขออาสาเข้ามาเข้ามาเป็นตัวแทนประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้เมืองท่องเที่ยว ด้วยแนวทางการปฏิรูปน้ำ 3 มิติ คือ มิติที่ 1 ในช่วงหน้าฝนให้เกิดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเมืองพัทยา โดยทำการกั้นเขื่อนและแก้มลิงบริเวณทางรถไฟเพื่อรับน้ำจากเขาตาโลไม่ให้เข้ามาในเขตเมืองพัทยา มิติที่ 2 ในช่วงหน้าร้อนเมืองพัทยาต้องมีน้ำใช้ไม่ขาดแคลน ด้วยการผันน้ำจากเขื่อนกั้นน้ำหรือแก้มลิงกลับไปยังอ่างเก็บน้ำชากนอกก่อนดึงลงสู่อ่างมาบประชัน ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำหลักก่อนส่งให้ภาคส่วนต่าง ๆ ในเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียงตามระบบจัดการน้ำต่อไป
            และมิติที่ 3 คือเรื่องการจัดการน้ำเสียนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่ปล่อยทิ้งลงทะเล ซึ่งการลงพื้นที่ในจุดแยกไฟแดงพัทยาใต้นี้ถือว่าเป็นจุดที่มีน้ำท่วมขังบ่อยที่สุด การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลในการทำงานก่อนส่งตัวแทนผู้สมัคร ส.อบจ.ในเขตเลือกตั้งต่าง ๆ ทั้งจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ของตนเองเพื่อหาคะแนนเสียงต่อไปภายใต้สโลแกนชลบุรีก้าวหน้า ประชาชนก้าวไกล ยึดมั่นประชาธิปไตย ไม่ฝักใฝ่เผด็จการ จะทำงานเพื่อประชาชนด้วยความสามารถที่มี เป็นการเมืองยุคใหม่ ไม่เอาการซื้อเสียงและไม่เอาเงินทอน

 

Advertisement