วัดสัตหีบจัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทย

         วันนี้ (14 พ.ย.63) ที่ศาลาการเปรียญวัดสัตหีบ (หลวงพ่ออี๋) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นางพิกุล โสภา ปลัดอำเภอสัตหีบ เป็นประธานฝ่ายฆารวาสในพิธีสวดเจริญพระพุทธมนตระลึกถึงในหลวง ร.9 ถวายพระพรในหลวง ร.10 และเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยมีพระครูทัศนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ นำพระสังฆาธิการชั้นผู้ใหญ่วัดในพื้นที่อำเภอสัตหีบ ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ ในการนี้มีหน่วยงานกองทัพเรือ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน รวมถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ เข้าร่วมกิจกรรมสวดเจริญพระพุทธมนต์เป็นจำนวนมาก
           ตามที่รัฐบาลได้ทำการประสานงานทุกจังหวัด ในการเชิญชวนชาวพุทธร่วมสวดมนต์ทุกวันเสาร์ เริ่มเสาร์ที่ 7 พ.ย. – 5 ธ.ค.63 เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า และเพื่อระลึกถึงในหลวง ร.9 และถวายพระพรในหลวง ร.10 และจากสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผู้คนมีความขัดแย้งทางความคิดในสังคม ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จึงได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำมติที่ประชุมมหาเถรสมาคมว่าให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันเสาร์ จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 โดยเริ่มจากวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
          ซึ่งทางวัดสัตหีบรับนโยบายของภาครัฐดำเนินการจัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ให้กับในหลวง ร.9 และในหลวง ร.10 ขึ้น โดยพบว่ามีในส่วนของประชาชนเข้าร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านอย่างพร้อมเพรียง