นายกเมืองพัทยาร่วมงานเมาลิดมัสยิดแซ็คมูฮำหมัดอาลี

            เมื่อวันที่ 12 พ.ย.63 ที่มัสยิดแซ็คมูฮำหมัดอาลี ซอยสยามคันทรี่คลับ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายสุมาน สุไลมาน อิหม่ามประจำมัสยิดแซ็คมูฮำหมัดอาลี และพี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่ได้ร่วมกันจัดงานวันเมาลิด หรือวันประสูติของท่านนบี มูฮัมหมัด เพื่อแสดงความรำลึกถึงมหาศาสดาแห่งศาสนาอิสลาม
           ในการนี้ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยา และคณะที่ปรึกษาเมืองพัทยา ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมที่ทางมัสยิดจัดขึ้นในครั้งนี้ด้วย โดยในงานได้มีการกล่าวโวหารสดุดีถึงประวัติของท่านนบี มูฮัมหมัด ทั้งแบบร้อยแก้วและร้อยกรอง โดยจะใช้หนังสือ อัล-บัร-ซันญี ในการอ่าน เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของศาสดา
           นอกจากนี้ยังมีการอ่านมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน และการอ่านดูอาขอพรจากอัลเลาะห์ หลังเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนาแล้วก็จะเป็นการทำบุญกินเลี้ยงรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งบรรยากาศของงานในครั้งนี้เป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองเป็นอย่างมาก

Advertisement