นายกมายชี้..คณะกรรมการชุมชนมีส่วนสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมเชิญชวนประชาชนออกมาเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน 15 พฤศจิกายนนี้

          ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนอปรือ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงความสำคัญของคณะกรรมการชุมชนพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ หลังจากพบว่าคณะกรรมการรุ่นที่ 4 ได้หมดวาระลงไป และได้เปิดรับสมัครคณะกรรมการชุมชนรุ่นที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 15-22 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยพบว่ามีชุมชนที่ส่งใบสมัครแล้ว 33 ชุมชน และชุมชนที่ไม่ส่งใบสมัคร 12 ชุมชน โดยชุมชนที่มีการเลือกตั้ง 4 ชุมชน ประกอบไปด้วย ชุมชนหนองใหญ่, ชุมชนวัดสุทธาวาส, ชุมชนพัทยารุ่งเรือง และชุมชนเอื้ออาทร (เนินพลับหวาน)
           ทั้งนี้ในการทำงานของคณะกรรมการรุ่นที่ 1-4 ที่ผ่านมา พบว่าสามารถทำงานควบคู่ไปกับเทศบาลและช่วยเหลืองานเทศบาลได้เป็นอย่างดี หลังจากที่ทางเทศบาลเมืองหนองปรือได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมือง ก็ทำให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านก็ได้หมดวาระลงไปด้วย จึงทำให้เกิดคณะกรรมการชุมชนขึ้นมาทำหน้าที่เสมือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในการประสานความร่วมมือและประสานการแก้ไขปัญหาระหว่างประชาชนกับเทศบาล ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าคณะกรรมการชุมชนทั้ง 4 รุ่น ก็สามารถทำได้ดี และทางเทศบาลก็ได้มีการนำคณะกรรมการชุมชนไปเสริมเขี้ยวเล็บในการอบรมในด้านต่างๆ มาโดยตลอด ซึ่งก็พบว่าสามารถที่จะช่วยงานเจ้าหน้าที่ทางเทศบาลได้เป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงเรื่องของการผลักดันโครงการต่างๆ ที่ทางชุมชนต้องการ
            ดังนั้นในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายนนี้จึงอยากจะขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั้ง 4 ชุมชนที่ต้องมีการเลือกตั้ง ประกอบไปด้วย ชุมชนหนองใหญ่, ชุมชนวัดสุทธาวาส, ชุมชนพัทยารุ่งเรือง และชุมชนเอื้ออาทร ให้ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนโดยพร้อมเพรียงกัน

Advertisement