สวจ.ชลบุรี อวดโฉมสื่อใหม่ของ “เหล่าตั๊กลักชากแง้ว” พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวสู้โควิด-19

           (11 พ.ย.63) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี กระทรวงวัฒนธรรม (สวจ.ชบ.) อวดโฉมสื่อใหม่ทุกแง่มุมใน “เหล่าตั๊กลักชากแง้ว” ซึ่งแปลว่าตลาดเก่า หรือตลาดชุมชนจีนโบราณชากแง้ว ที่จะนำเสนอเรื่องราวเจาะลึกที่มาที่ไปของชุมชน วัฒนธรรมความเป็นอยู่ แหล่งท่องเที่ยว unseen ครบทุกด้าน เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวให้ชุมชนตลาดจีนโบราณ ที่มีตำนานวัฒนธรรมชุมชนในวิถีบูรพา เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน โดยภายในงานได้รับเกียรติจากนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายไพรัตน์ ไตรศุภโชค นายก ทต.ห้วยใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการชุมชน เข้าร่วมงาน
           นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วย รมต.ประจำกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยถึงความเป็นมาของกิจกรรม “เหล่าตั๊กลักชากแง้ว” ว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและความตั้งใจของชุมชนในการนำทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ บ่งบอกถึงความภาคภูมิใจในรากเหง้าของคนในชุมชน และเป็นเสน่ห์ที่ควรค่าแก่การนำเสนอให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสและเรียนรู้เพื่อเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนแล้ว ยังมีส่วนช่วยให้มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการยกระดับคุณค่าทางสังคม และได้สืบสานให้คงอยู่คู่ชุมชน
           ทั้งนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ได้รับงบประมาณจากกระทรวงวัฒนธรรมดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ศาสนาวัฒนธรรมและอารยธรรม (พัฒนาและยกระดับชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรมในวิถีบูรพาสู่ความยั่งยืน) จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการ 2 แห่ง คือ ชุมชนตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว อำเภอบางละมุง และชุมชนบ้านบางเสร่ อำเภอสัตหีบ
           สำหรับกิจกรรมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในครั้งนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมผ่านการจัดทำสื่อ และเผยแพร่สื่อประเภทต่างๆ เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ และทำให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักเสน่ห์จุดเด่นเอกลักษณ์ด้านต่างๆ และกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนในทุกมิติ เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น โดยสื่อใหม่ที่นำมาอวดโฉมในครั้งนี้เริ่มตั้งแต่การผลิตหนังสั้นเรื่อง “นางพญาชากแง้ว” และไฮไลท์อีกสื่อหนึ่งที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือนเหล่าตั๊กลักชากแง้ว คือ เพลงแนว Easy Listening ของที่นักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังอย่าง จุ้ย -ศุ บุญเลี้ยง จะเรียบเรียงบทเพลงให้นักท่องเที่ยวชวนค้นหาวัฒนธรรมของชาวจีนชากแง้ว ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ที่หลากหลายมิติในชุมชน ซึ่งวันนี้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้ร่วมชิมอาหารขึ้นชื่อ พร้อมร่วมชมหนังสั้นและฟังเพลงที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตลาดชากแง้วให้นักท่องเที่ยวได้รับชมรับฟังด้วย

Advertisement