ครอบครัวโกลาตี ร่วมกับวัดชัยมงคล พระอารามหลวง จัดพิธีเทกระจาดแจกทาน งานบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่ ประจำปี 2563 หวังบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เพื่อนมนุษย์ในช่วงวิกฤตโควิด-19

          (11 พฤศจิกายน 2563) ที่วัดชัยมงคล พระอารามหลวง ครอบครัวโกลาตี ได้จัดให้มีพิธีเทกระจาดแจกทาน งานบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่ ประจำปี 2563 โดยมีพระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี และเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง ได้นำพระภิกษุสงฆ์มาอำนวยความสะดวก และดูแลความเรียบร้อย ท่ามกลางประชาชนในพื้นที่ ต่างเดินทางมารับเครื่องอุปโภค-บริโภคเป็นจำนวนมาก
           ด้วยวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงอยู่ในสถานการณ์การเฝ้าระวัง และป้องกัน ไม่ให้มีการแพร่ระบาดอย่างหนักภายในประเทศ ส่งผลให้ประชาชนในหลายครอบครัว ต่างต้องตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากในการดำรงชีพจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม และธุรกิจท่องเที่ยว พบว่าผู้ประกอบการหลายราย ได้มีการปลดพนักงานเพื่อพยุงธุรกิจ และอีกหลายรายก็ต้องปิดกิจการไปเป็นการชั่วคราว จากภาวะดังกล่าวล้วนส่งผลต่อแรงงานเป็นจำนวนมาก ที่เดินทางมาทำงานหาเลี้ยงครอบครัวในเมืองพัทยา
           ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และส่งกำลังใจให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ครอบครัวโกลาตีจึงได้นำเครื่องอุปโภค-บริโภคมาบริจาคให้แก่วัดชัยมงคล พระอารามหลวง เพื่อจัดทำเป็นถุงยังชีพมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เป็นจำนวน 1,000 ถุง พร้อมกับยังได้นำเงินสดอีกจำนวนหนึ่งมอบให้ประชาชน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจเล็กๆ น้อยๆ อันเป็นการแสดงน้ำใจ และมอบความปรารถนาดีส่งต่อให้แก่กันอีกด้วย

Advertisement