เจ้าท่าพัทยา เดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางน้ำ “Pattaya Model” ติดตั้งทุ่นเครื่องหมายบนพื้นที่ 4 ตารางไมล์ทะเลกลางอ่าวพัทยา สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวในการสัญจรและเล่นกิจกรรมทางน้ำ

            นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา เปิดเผยถึงแผนความปลอดภัยทางทะเล ภายใต้แผน “พัทยาโมเดล” ว่าสำหรับการจราจรทางน้ำในพื้นที่เมืองพัทยาเป็นการเดินทางในพื้นที่ระหว่างฝั่งพัทยาไปยังเกาะล้าน ซึ่งมีพื้นที่มีการจราจรทางน้ำที่หนาแน่นมากในช่วงที่ผ่านมาที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยว โดยพบว่าที่ผ่านมามีเรือที่วิ่งสัญจรไปมาบริเวณอ่าวพัทยาทั้งเรือโดยสารและเรือท่องเที่ยวมากกว่า 1,500 ลำ บนพื้นที่ 4 ตารางไมล์ และเป็นพื้นที่ที่มีความกำจัดสำหรับจำนวนเรือที่มากขนาดนี้ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาตั้งปี 2560 มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องถึง 10 ล้านคน จนมาถึงในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดลง เนื่องจากประเทศยังปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทย

            ทั้งนี้นักท่องเที่ยวครึ่งหนึ่งของ 10 ล้านคนที่เดินทางมายังเมืองพัทยาจะมีการเดินทางและการทำกิจกรรมทางน้ำ ดังนั้นความปลอดภัยของการเดินทางทางน้ำจากต้นทางไปปลายทางถือเป็นสิ่งที่สำคัญ รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังเมืองพัทยา กรมเจ้าท่าได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและต้องการสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยว จึงได้กำหนดมาตรการและแผนพัทยาโมเดลขึ้น เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำในเมืองพัทยา ซึ่งประกอบไปด้วย 5 มาตรการ โดยจะเน้นเรื่องของการจัดระเบียบการเดินเรือ เนื่องจากพื้นที่บริเวณทางน้ำของเมืองพัทยายังไม่มีการกำหนดกฎการของการเดินเรือ และสร้างความเข้าใจให้ผู้ควบคุมเรือได้มีความเข้าใจตรงกันของกฎหมายการเดินเรือทั่วไปที่ทุกประเทศปฏิบัติ เพื่อให้การจราจรทางน้ำมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 

            ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา เปิดเผยต่ออีกว่า กรมเจ้าท่าได้มีการดำเนินการติดตั้งทุ่นเครื่องหมายทางน้ำต่างๆ ในพื้นที่พัทยา ทั้งทุ่นเครื่องหมายจำกัดความเร็ว ทุ่นเครื่องหมายแบ่งพื้นที่ในการเล่นกิจกรรมทางน้ำ ซึ่งทุ่นเครื่องหมายเหล่านี้ถือมีความจำเป็นในการแบ่งโซนนิ่งเพื่อสร้างความเข้าใจของพื้นที่ในการใช้พื้นที่ทางน้ำที่กำจัด ให้เกิดความคุ้มค่าและก่อให้เกิดความปลอดภัย รวมถึงการติดตั้งทุ่นที่บอกถึงเส้นทางการเข้าท่าเรือ ทุ่นขาวแดงในการกำหนดร่องน้ำของการเดินเรือ เพื่อให้ผู้ควบคุมเรือเข้าใจในแนวปฏิบัติในการเดินเรือได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎกติกาสากลกำหนด ทำให้เกิดความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวได้สูงสุดระหว่างการเดินทาง โดยกรมเจ้าท่าได้รับงบประมาณในการดำเนินการติดตั้งทุ่นเครื่องหมายในพื้นที่เมืองพัทยาแล้ว 2 เฟส คือในปี 2558 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผ่านเมืองพัทยาในงบประมาณ 29 ล้านบาท ในการดำเนินการติดตั้งทุ่นเครื่องหมายในพื้นใกล้เคียง และในเฟสที่ 2 ได้รับงบประมาณจากเมืองพัทยา 59 ล้านบาท ในการติดตั้งทุ่นเครื่องหมายที่สามารถบอกตำแหน่งของทุ่นได้จาการมอนิเตอร์บนสถานี โดยหากเกิดทุ่นสูญหายไปจากตำแหน่งที่ติดตั้งจะมีสัญญาณเตือนให้เจ้าหน้าที่เข้าแก้ไขให้กลับมาสู่สภาพเดิม

           โดยในส่วนที่จะดำเนินการต่อไปจากนี้กรมเจ้าท่าได้รับงบประมาณจาก EEC จำนวน 69 ล้านบาท ในการติดตั้งทุ่นเครื่องหมายเพิ่มในพื้นที่ที่ยังเหลืออยู่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ ภายใต้การบริการงานระหว่างโยธาธิการจังหวัดชลบุรีและกรมเจ้าท่าพัทยา โดยจะดำเนินการในปี 2564 นี้

Advertisement