สารวัตรตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา เผย ยังคงเข้มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว พร้อมเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตกค้าง

           (9 พ.ย.63) พ.ต.ท.สมบูรณ์ เอื้อสมานไมตรี สารวัตรตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา เปิดเผยถึงมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ว่า ตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยายังคงบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในการดูแลนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา รวมถึงประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่อย่างเข้มงวด คู่ขนานไปกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้มีการลงพื้นที่ตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ได้รับความนิยมและที่สำคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ถึงแม้ในช่วงนี้นักท่องเที่ยวยังมีจำนวนไม่มากเท่าที่ผ่านมา แต่การรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวจะต้องใส่ใจตรวจตราและดูแลอยู่ตลอดเวลา
          ทั้งนี้ด้วยสถานที่บางแห่งได้มีการปรับเปลี่ยนเวลาในการให้บริการ ทางตำรวจท่องเที่ยวก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ พร้อมให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวตามช่องทางต่าง ๆ ทั้งสายด่วน 1155 ที่พร้อมตอบข้อซักถาม/ร้องเรียน กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตลอดเวลา และสำหรับในส่วนเรื่องของนักท่องเที่ยวที่ตกค้างจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนั้นพบว่าจะไม่ประสบปัญหาแต่อย่างใด ซึ่งหากนักท่องเที่ยวรายใดต้องการความช่วยเหลือ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม ต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งไปยังศูนย์ให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตามพื้นที่ต่าง ๆ ที่พักอาศัยอยู่ โดยจะมีมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่ ส่วนนักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับต่างประเทศแต่ประสบปัญหา ทางศูนย์ก็พร้อมจะให้ความช่วยเหลือประสานงาน ซึ่งตำรวจท่องเที่ยวจะเป็นศูนย์กลางในการประสานระหว่างสถานทูตให้
           สารวัตรตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา เปิดเผยต่ออีกว่า ทั้งนี้ปัจจุบันพื้นที่จังหวัดชลบุรีมีนักท่องเที่ยวตกค้างประมาณ 1,600 คน โดยพบจะเป็นนักท่องเที่ยวชาติจีนมากที่สุด ซึ่งในส่วนของพื้นที่จังหวัดชลบุรียังไม่พบการเข้ามาขอความช่วยเหลือของนักท่องเที่ยวแต่อย่างใด เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เกษียณอายุเป็นส่วนใหญ่ และยังเป็นนักท่องเที่ยวที่สมรสกับคนไทย เป็นต้น

Advertisement