เจ้าอาวาสวัดวรพรตสังฆาวาส มีจิตใจบุญใจกุศลได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภคที่ญาติโยมนำมาถวาย และทางวัดนั้นมีมากพอที่จะแบ่งปันให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้สูงอายุ

             เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 พระครูสังฆรักษ์สุริยา ถิรสัทโธ (หลวงพี่ป้อม) เจ้าอาวาสวัดวรพรตสังฆาวาส ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมผู้ใจบุญกลุ่ม อสม.ตำบลบางนาง ได้ร่วมเดินทางนำเครื่องอุปโภคบริโภค เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และแพมเพิส ไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ จำนวน 15 ราย ซึ่งแต่ละบ้านที่เดินทางไปนั้นแสนจะลำบาก เส้นทางคดเคี้ยว บางบ้านมีน้ำท่วมสูงต้องเดินลุยน้ำเข้าบ้าน
            พระครูสังฆรักษ์สุริยา ถิรสัทโธ (หลวงพี่ป้อม) ได้เปิดเผยว่าได้ทำเช่นนี้มานานแล้วเพราะรู้สึกสงสารผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้ต่างๆ ซึ่งผลจากพิษไวรัสโควิด-19 ทำให้มีรายได้น้อยลง บางคนตกงาน บางบ้านรายได้ไม่พอกับการใช้จ่าย ซึ่งทางวัดวรพรตสังฆาวาสนั้นมีเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งญาติโยมผู้ใจบุญนำมาถวายแก่ทางวัดอยู่แล้ว และพระสงฆ์ก็ใช้ไม่หมด เนื่องจากข้าวของอุปโภคบริโภคนั้นมีเยอะ จึงได้กระจายแจกจ่ายมอบให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น อาตมาไม่ได้คิดอะไรเนื่องจากว่าต้องการช่วยญาติโยมเท่านั้นเอง
           นอกจากนี้หลวงพี่ป้อมยังได้ให้กำลังใจสำหรับทุกๆ คนที่ป่วยติดเตียง ที่เดินไปไหนไม่ได้ ผู้พิการหรือผู้ที่ตกงานยากไร้ต่างๆ นั้น ขอให้สู้ชีวิตต่อไป อย่าได้ท้อถอย มีงานอะไรที่พอจะทำได้ ก็ให้ทำไปก่อน และก็ขอฝากไปยังญาติโยมผู้ใจบุญที่ต้องการจะช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ จะนำข้าวสารอาหารแห้ง แพมเพิส และน้ำดื่มต่างๆ มาถวายให้ที่วัดก็ได้ เพื่อแบ่งปันให้กับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก จะได้บุญกุศลอย่างสูง ก็ขอให้ทุกคนที่มีจิตใจบุญใจกุศลที่นำข้าวสารอาหารแห้ง หรือน้ำดื่มต่างๆ มาถวายนั้นมีความสุขความเจริญ คิดหวังสิ่งใดก็สมมุ่งมาดปรารถนาทุกประการ