วัดชัยมงคลพระอารามหลวง ขานรับนโยบายสำนักพระพุทธศาสนา จัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ระลึกถึงในหลวง ร.9 และถวายพระพรในหลวง ร.10 ทุกวันเสาร์ ด้านพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

          (7 พฤศจิกายน 2563) ที่ศาลาการเปรียญวัดชัยมงคลพระอารามหลวง นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานฝ่ายฆารวาสในพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ระลึกถึงในหลวง ร.9 และถวายพระพรในหลวง ร.10 โดยมีพระราชสารโสภณ เจ้าอาวาสวัดชัยมงคลพระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี นำพระสังฆาธิการชั้นผู้ใหญ่วัดในพื้นที่อำเภอบางละมุง ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีเหล่าบรรดาข้าราชการ นักธุรกิจ พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอบางละมุง เข้าร่วมกิจกรรมสวดเจริญพระพุทธมนต์เป็นจำนวนมาก
            ตามที่รัฐบาลได้ทำการประสานงานทุกจังหวัด ในการเชิญชวนชาวพุทธร่วมสวดมนต์ทุกวันเสาร์ เริ่มเสาร์ที่ 7 พ.ย. – 5 ธ.ค. เพื่อระลึกถึงในหลวง ร.9 และถวายพระพรในหลวง ร.10 และจากสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผู้คนมีความขัดแย้งทางความคิดในสังคม ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จึงได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำมติที่ประชุมมหาเถรสมาคมว่า ให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทุกวันเสาร์ จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 โดยจะเริ่มจากวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
           ในการนี้ วัดชัยมงคลพระอารามหลวงก็ได้ขานรับนโยบายของภาครัฐ ดำเนินการจัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ให้กับในหลวง ร.9 และในหลวง ร.10 ขึ้นเป็นวันเสาร์แรก โดยพบว่ามีในส่วนของประชาชนเข้าร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์พร้อมร่วมใสเสื้อสีเหลืองเพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านอย่างพร้อมเพรียง

Advertisement