รองนายกเมืองพัทยารับคำสั่งนายกสนธยา คุณปลื้ม ลงพื้นที่สำรวจที่ดินสาธารณะพร้อมปรับใช้ให้เกิดประโยชน์

           เมื่อวันที่ 6 พ.ย.63 นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายธิปชัย รัตนวีรถาวร รักษาการผู้อำนวยการส่วนบำรุงรักษาและบูรณะ สำนักการช่าง เมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา ได้ลงพื้นที่บริเวณแยกเขา ส.ทร.5 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี หลังได้รับคำสั่งจากนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ให้ทำการสำรวจที่ดินสาธารณะเพื่อปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเมืองพัทยา
           ทั้งนี้จากการสำรวจ บริเวณดังกล่าวจัดสร้างเป็นถนนคอนกรีต 5 แยกเส้นทางการจราจร เบื้องต้นยังพบพื้นที่ว่างที่ไม่ได้จัดสรรการใช้งานให้เกิดประโยชน์ จึงทำการวัดระยะพื้นที่เพื่อเก็บเป็นข้อมูลส่งต่อเมืองพัทยาหาแนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความงดงาม เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ต่อไป
         นอกจากนี้ทางคณะยังได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่บริเวณแยกไฟแดงใต้สะพานต่างระดับแหลมบาลีฮาย ซึ่งพบว่ายังมีที่ดินสาธารณะที่รกร้างว่างเปล่าและขาดการดูแลในบางจุด ซึ่งสามารถใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้อีกมาก จึงได้ถ่ายภาพและเก็บข้อมูลก่อนหาแนวทางพัฒนาและปรับใช้พื้นที่กับทางคณะผู้บริหารเมืองพัทยาเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้ที่ดินสาธารณะต่อไปด้วยเช่นกัน

Advertisement