นายกสนธยา คุณปลื้ม พร้อมคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ร่วมกิจกรรม “รวมน้ำใจสายใยให้คุณครู อิหม่ามดอหะมิด หวังยอ จากมาเซาะห์สู่ต้นกระบก”

          เมื่อช่วงค่ำวันที่ 6 พ.ย.63 ที่มัสยิดฮิดาย่าตุสซาลี่กีน (สุเหร่าต้นกระบก) เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมคณะผู้บริหารเมืองพัทยาได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม “รวมน้ำใจสายใยให้คุณครู อิหม่ามดอหะมิด หวังยอ จากมาเซาะห์สู่ต้นกระบก” โดยมีคณะกรรมการ ชาวบ้าน และตัวแทนชุมชนสุเหร่าต้นกระบก ร่วมให้การต้อนรับ
           สำหรับกิจกรรม “รวมน้ำใจสายใยให้คุณครู อิหม่ามดอหะมิด หวังยอ จากมาเซาะห์สู่ต้นกระบก” จัดขึ้นในรูปแบบของงานเลี้ยงน้ำชาการกุศลที่หารายได้ระดมทุนในการช่วยเหลือ อิหม่ามดอหะมิด หวังยอ อิหม่ามประจำมัสยิดฯ ซึ่งเปรียบเสมือนครูสอนศาสนาอิสลาม ที่คอยอบรมและให้ความรู้เด็กและเยาวชนในชุมชนมาเป็นเวลานาน ที่เกิดล้มป่วยด้วยโรคประจำตัว
           อย่างไรก็ตาม ในกิจกรรมครั้งนี้พบว่ามีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกินกรรมกันเป็นจำนวนมาก อาทิ นายเรวัต ผลลูกอินทร์ อดีตรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายมาโนช หนองใหญ่ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา และนายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา เข้าร่วมงานด้วยการต้อนรับที่อบอุ่นและเป็นกันเอง

Advertisement