เมืองพัทยาเตรียมผลักดันชุมชนดูแลความสะอาดพื้นที่กันเอง ในโครงการชุมชนดูแล หลังพบนำร่องไปแล้ว 4 ชุมชน ได้ผลดีเกินคาด แก้ไขปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด พื้นที่หลายจุด หลังเปิดรับไปแล้วก็พบว่ายังไม่มีผู้มาสมัคร

            นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงโครงการชุมชนดูแลชุมชน หลังจากที่ฝ่ายรักษาความสะอาด สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ประสบปัญหาเรื่องของการขาดแคลนเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดที่ทำหน้าที่ในการเก็บขยะและกวาดตามถนนสาธารณะและตามซอยต่างๆ ซึ่งหลังจากที่ทางเมืองพัทยาเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ในส่วนดังกล่าวไปนั้น กลับพบว่าไม่มีผู้มาสมัคร จึงทำให้เจ้าหน้าที่ต้องสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทำความสะอาดตามชุมชนที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล จึงทำให้เกิดปัญหาขยะตกค้างตามถนนหนทางต่าง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่มีไม่เพียงพอ ส่งผลทำให้ภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวไม่สวยงาม
            ดังนั้นจึงได้เกิดโครงการชุมชนดูแลชุมชนขึ้น โดยที่ผ่านมาได้เริ่มนำร่องไปแล้ว 4 ชุมชนในเขตเมืองพัทยา ซึ่งได้เริ่มดำเนินมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยทางสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยาได้ทำการว่าจ้างตัวแทนชุมชนในการมาทำความสะอาด โดยเมืองพัทยาจะเป็นผู้จ้าง ซึ่งจะทำหน้าที่เหมือนเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดที่เมืองพัทยาจ้าง แต่จะมีความพร้อมมากกว่าตรงที่รู้จักพื้นที่ของชุมชนตัวเองว่ามีจุดบกพร่องตรงใด พร้อมสามารถขอความร่วมมือคนในชุมชนให้ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตัวเองด้วย
           ที่ผ่านมาพบว่าทั้ง 4 ชุมชน มีผลการดำเนินการเป็นที่น่าพอใจ นอกจากให้คนในชุมชนดูแลกันเองแล้วยังเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชนที่ว่างงานในยุคโควิด-19 ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยเตรียมเปิดรับอีก 15 ชุมชนเข้าร่วมโครงการ สำหรับประชาชนที่ว่างงานในขณะนี้หากต้องการมีรายได้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประธานชุมชนทั้ง 42 ชุมชนเมืองพัทยา