ท่าเรือแหลมฉบัง จัดกิจกรรม “แหลมฉบัง Big Cleaning Day” ร่วมทำความสะอาด อาคาร 1 – 5 ณ บ้านพักพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

          (5 พ.ย.63) ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดในกิจกรรม BIG CLEANING DAY เพื่อให้สอดคล้อง กับนโยบาย โครงการท่าเรือสีเขียว (Green Port) ณ อาคาร 1 – 5 บ้านพักพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง
           ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าว ได้จัดทำเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ถือว่าได้ดำเนินการล่าช้ากว่าทุกปี เนื่องจากติดปัญหาสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งต้องปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ ในการเว้นระยะห่างทางสังคม แต่ในช่วงนี้ถือว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงบ้างแล้ว จึงได้จัดทำกิจกรรม BIG CLEANING DAY ขึ้น
             สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้กับผู้อยู่อาศัย ได้ร่วมมือกันทำความสะอาดที่พักอาศัย และพื้นที่สันทนาการโดยรอบอาคาร ถือเป็นการคืนความสะอาดให้กับพื้นที่ หลังจากที่ได้ใช้พื้นที่ทั้งอยู่อาศัยและทำกิจกรรมมาตลอดระยะเวลา 1 ปี โดยมีพนักงานจากทุกกอง ในท่าเรือแหลมฉบัง มาร่วมกันทำกิจกรรม ซึ่งในปกติ ท่าเรือแหลมฉบังได้จัดให้มีสวัสดิการในการดูแลทำความสะอาดโดยรอบอาคารที่พักอยู่แล้ว แต่กิจกรรมในวันนี้ถือเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในหมู่พนักงานของท่าเรือแหลมฉบัง ให้ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกัน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยจะเริ่มจากการปลูกฝังการรักษาความสะอาด และสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวก่อน คือบ้านพักอาศัย