อบต.เขาไม้แก้วร่วมกับการไฟฟ้าอำเภอบางละมุงตัดแต่งกิ่งไม้ที่พาดสายไฟ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุหากเกิดฝนตกหนัก

           สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีกิ่งไม้สูงพาดอยู่กับสายไฟฟ้า และช่วงที่มีพายุฝนจะมีเกิดไฟดับอยู่บ่อยครั้งทำให้ได้รับความเดือดร้อน
         ล่าสุด นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้มอบหมายให้นายวิรัติ ยังถาวร และนายบัญชา อุดง สมาชิก อบต.เขาไม้แก้ว ร่วมกับการไฟฟ้าอำเภอบางละมุง นำเจ้าหน้าที่ตัดแต่งกิ่งไม้ใต้เสาไฟฟ้าในพื้นที่หมู่ 4 บ้านสำนักยาง เขตตำบลเขาไม้แก้ว หลังจากที่ได้มีชาวบ้านร้องเรียนมา
           เนื่องด้วยบริเวณดังกล่าวได้มีต้นไม้ได้สูงจนถึงสายไฟ หากเกิดฝนตกหนัก หรือมีพายุฝนฟ้าคะนอง อาจทำให้กิ่งไม้หัก และล้มมาทับสายไฟได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบไปถึงชาวบ้านบริเวณนั้น และใกล้เคียง แต่การตัดแต่งกิ่งไม้ในครั้งนี้เป็นไปด้วยความลำบาก ต้องใช้ความชำนาญ และความระมัดระวัง เพราะอาจเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว และกิ่งไม้ลงมาพาดสายไฟ อาจก่อนให้เกิดอันตรายได้
           นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว กล่าวว่า หลังได้รับร้องเรียนจากชาวบ้าน จึงได้นำเจ้าหน้าที่มาทำการแก้ไขตัดแต่งกิ่งไม้ใต้เสาไฟฟ้า เพื่อป้องกันกิ่งต้นไม้เหล่านั้นไปพาดสายไฟฟ้าขาด และยังเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วได้ร่วมกับการไฟฟ้าอำเภอ ช่วยกันเร่งดำเนินการ เพราะในช่วงนี้อยู่ในช่วงที่จะเกิดพายุฤดูร้อนได้ และยังเป็นการป้องกันไม่ทำให้ทรัพย์สินของทางการไฟฟ้า และของประชาชนนั้นเสียหาย
           อย่างไรก็ตามอยากฝากประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนที่พบเห็นต้นไม้พาดผ่านสายไฟ หรือต้นไม้ภายในบ้านท่านเอง อย่าดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้เองโดยเด็ดขาด เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ให้แจ้งมายังการไฟฟ้าอำเภอบางละมุงเพื่อจะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญเข้าไปดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ให้ เพื่อความปลอดภัยต่อตัวท่านเองอีกด้วย