บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้ง ส.อบจ. และนายก อบจ.ชลบุรี วันแรกสุดคึกคัก 2 ทีมใหญ่ส่งผู้สมัครลงครบทุกเขต วิทยา หัวหน้ากลุ่มเรารักชลบุรี คว้าเบอร์ 1 ส่วนพลอยลภัสร์ หัวหน้าคณะก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี ได้เบอร์ 2

           2 พ.ย.63 ที่ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้จัดให้มีการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยจะเปิดรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
           ซึ่งในวันแรกนั้น มีผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รวม 42 เขต และผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมายื่นใบสมัครและจับฉลากหมายเลขผู้สมัครกันอย่างคึกคัก โดยในการสมัครเลือกตั้ง นายก อบจ.ชลบุรีนั้น นายวิทยา คุณปลื้ม อดีตนายก อบจ.ชลบุรี หัวหน้ากลุ่มเรารักชลบุรี คว้าเบอร์ 1 และ น.ส.พลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง หัวหน้าคณะก้าวหน้าเปลี่ยนชลบุรี ได้เบอร์ 2
          ส่วนสมาชิกสภา อบจ. ได้หมายเลขสมัครเดียวกับหัวหน้าทีมผู้สมัครนายก อบจ. ยกเว้นเขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอศรีราชา มีการจับสลากผู้สมัครทีมกลุ่มเรารักชลบุรีในเขตนี้ได้หมายเลข 3 ทั้งนี้หลังจากปิดรับสมัครแล้วจะมีการประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครฯ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งสามารถติดตามได้จาก https://www.chon.go.th
Advertisement