นายกเมืองพัทยาส่ง จนท.สำนักสิ่งแวดล้อมรุกเก็บขยะหลังคืนลอยกระทง

             หลังจากงานลอยกระทงเมืองพัทยาประจำปี 2563 ที่จัดขึ้นบริเวณริมทะเลชายหาดพัทยา ส่งผลให้เกิดปริมาณขยะเป็นจำนวนมากจากประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการค้า กระจายเกลื่อนทั่วบริเวณตลอดแนว ส่งผลให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่สวยงามบริเวณชายหาดนั้น
          ล่าสุด ช่วงเช้าวันนี้ (1 พ.ย.63) เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ได้ลงพื้นที่กระจายกำลังกันเก็บกวาดสิ่งของ โดยเฉพาะกระทง และทำช่วยกันความสะอาดตลอดแนวชายหาดกันอย่างเต็มกำลัง เนื่องจากแนวทางปฏิบัติที่วางไว้ว่าจะมีการวิเคราะห์และประเมินปริมาณของผู้เข้าร่วมงานตั้งแต่ช่วงประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมา
           นายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ให้ข้อมูลว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้กำหนดเป็นหนึ่งในแนวทางพัฒนาเมืองพัทยาสู่ NEO PATTAYA ประกอบกับนายมาโนช  หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ได้มีการย้ำเจ้าหน้าที่ในภาคปฏิบัติให้เตรียมความพร้อมรับมือหลังเสร็จสิ้นงานลอยกระทงอยู่แล้ว จึงสามารถจัดเก็บขยะได้เป็นไปตามแผน

Advertisement