ลุยตรวจร้านจำหน่ายพลุดอกไม้ไฟ รับมือเทศกาลลอยกระทง