พุทธศาสนิกชน และศิษยานุศิษย์จากทั่วสารทิศ พร้อมใจร่วมเดินทางมาทอดถวายจุลกฐิน ประจำปี 2563 ที่วัดช่องลมนาเกลือ

          (31 ต.ค.63) ที่วัดช่องลมนาเกลือ จ.ชลบุรี พุทธศาสนิกชนชาวพัทยา-นาเกลือ อ.บางละมุง และศิษยานุศิษย์จากทั่วสารทิศ พร้อมใจร่วมเดินทางมาทอดถวายจุลกฐิน ประจำปี 2563 ที่วัดช่องลมนาเกลือพัทยา โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานฝายฆราวาส นำคณะผู้บริหารเมืองพัทยา และเหล่าบรรดาพ่อค้า นักธุรกิจ เข้าร่วมงานบุญมหาจุลกฐินในครั้งนี้ด้วย พร้อมกันนี้โดยรอบศาลาการเปรียญมีพุทธศาสนิกชนผู้ที่เลื่อมใสศรัทธามาจัดตั้งโรงทานบริการอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้ที่มาร่วมทำบุญในครั้งนี้กว่า 200 ร้านค้าอีกด้วย
           สำหรับพิธีถวายจุลกฐินถือว่าเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสร้างความสามัคคีในหมู่พุทธศาสนิกชน ทั้งนี้จุลกฐินเป็นกฐินที่ทำด้วยความรีบด่วน ให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน โดยต้องอาศัยความสามัคคีของผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมาก เพื่อผลิตผ้าไตรจีวร ให้สำเร็จด้วยมือภายในวันเดียว จึงถือว่าการถวายกฐินมีอานิสงส์มาก ต้องใช้ความอุตสาหะพยายามมากกว่ากฐินแบบธรรมดา ภายในระยะเวลาอันจำกัด รวมทั้งต้องใช้ความรัก ความสมัครสมาน สามัคคีกัน งานจึงจะสำเร็จ
           สำหรับบรรยากาศในการแห่ผ้ามหาบุญจุลกฐินและพิธีทอดถวายได้จัดขึ้นภายในพระอุโบสถ วัดช่องลมนาเกลือ โดยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยทางคณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันแห่ผ้ามหาบุญจุลกฐินรอบพระอุโบสถเพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ท่ามกลางบรรยากาศที่อิ่มบุญอิ่มใจกันถ้วนหน้า

Advertisement