ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยาชื่นชมนักเรียน IPS มีความสนใจและตั้งใจในการเก็บข้อมูลกับทางเมืองพัทยาเพื่อประกอบการเรียนการศึกษา

          นายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ไม่นานมานี้ในฐานะตัวแทนเมืองพัทยาได้ให้การต้อนรับคณะนักเรียนและคุณครูจากโรงเรียนนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลไพโอเนียร์ส กรุงเทพมหานคร ที่เดินทางมาเก็บข้อมูลการเรียนการศึกษาด้านการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมของเมืองพัทยา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการทำรายงานในรายวิชาภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
           ทั้งนี้ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ดูแลรับผิดชอบในเรื่องของการให้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองพัทยาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาแก่นักเรียน โดยทางคณะนักเรียนได้แบ่งกลุ่มกันสัมภาษณ์เก็บข้อมูลตรงจากผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา และนายเสรี จำปาเงิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เป็นตัวแทนให้สัมภาษณ์ในข้อมูลของระบบการท่องเที่ยวเมืองพัทยาและข้อมูลโดยรวมของเมืองพัทยา
           อย่างไรก็ตาม เด็กนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ IPS ที่เดินทางมาเก็บข้อมูลกับทางเมืองพัทยาคณะดังกล่าวถือว่ามีความสนใจและมีความตั้งในในการตั้งคำถามเพื่อเสาะหาข้อมูลประกอบการทำรายงานของแต่ละกลุ่มกันอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นเรื่องน่าชื่นชมที่เด็กรุ่นใหม่มีความสนใจด้านสิ่งแวดล้อม ด้านบริบทการพัฒนาประเทศ และการศึกษาควบคู่กันไปอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งนอกจากเก็บข้อมูลจากทางเมืองพัทยาแล้วยังได้ไปเก็บข้อมูลกับทางองค์กรสื่อสารด้านการขยะ องค์กรการกุศลเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม และชาวบ้านในชุมชนวัดช่องลม ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าชายเลนผืนสุดท้ายของเมืองพัทยาอีกด้วย

Advertisement