เทศบาลตำบลโป่ง นำประชาชนที่มีปัญหาทางด้านสายตา วัดสายตาประกอบแว่น ตามโครงการแว่นตาพอเพียงสู่ชุมชน

           เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ที่โดมเทศบาลตำบลโป่ง ประชาชนในพื้นที่ตำบลโป่ง หมู่ที่ 1-5 เดินทางเข้าร่วมรับการตรวจสอบและวัดสายตาประกอบแว่นฟรี ตามโครงการแว่นสายตาพอเพียงสู่ชุมชน โดยทางเทศบาลตำบลโป่งได้ร่วมกับศูนย์สุขภาพสายตาพีพีออพติค จัดทำโครงการแว่นตาพอเพียงสู่ชุมชน เพื่อทำการแก้ไขปัญหาทางด้านสายตาให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโป่ง ที่มีปัญหาสายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียง ให้สามารถมองเห็นได้เหมือนคนปกติ
          โดยมีผู้ชำนาญงานจากสมาคมแว่นตาแห่งประเทศไทย มาทำการตรวจวัดค่าสายตาแก่ผู้มีปัญหาทางด้านสายตา ซึ่งในวันนี้เป็นผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตา หมู่ 1 – 5 มารับบริการ ส่วนในวันถัดไปจะเป็นผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาในหมู่ที่ 6-10 ทำการตรวจวัดสายตา ซึ่งในส่วนของผู้ที่ตรวจค่าสายตาแล้วต้องการแว่นสายตาแบบพิเศษ หรือต้องการเปลี่ยนกรอบเลนส์พิเศษ ก็สามารถติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ได้ทันที โดยบรรยากาศในวันนี้พบว่ามีประชาชนที่มีปัญหาทางด้านสายตา เข้ารับการวัดสายตาประกอบแว่นกันอย่างต่อเนื่อง

Advertisement