นายกเมืองพัทยาย้ำ! ก่อนสิ้นปี 63 เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารจอดรถ 5 ชั้น ตลาดเก่าลานโพธิ์นาเกลือ หลังได้ดำเนินการทำสัญญาเช่าที่กับกรมธนารักษ์ไปแล้ว

           นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ 5 ชั้น ตลาดเก่าลานโพธิ์นาเกลือ ว่าขณะนี้เมืองพัทยาได้ดำเนินการทำสัญญาเช่าที่ในการก่อสร้างอาคารจอดรถกับกรมธนารักษ์แล้ว โดยพื้นที่ดังกล่าวที่ผ่านมาเมืองพัทยาได้มีการเช่ากับกรมธนารักษ์อยู่แล้ว ทั้งนี้คาดว่าก่อนสิ้นปี 2563 จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ 5 ชั้นตลาดเก่าลานโพธิ์นาเกลือ
           ส่วนกระแสเรื่องที่ว่ากรมธนารักษ์จะไม่อนุญาตให้เช่าพื้นที่นั้น ทางเมืองพัทยาได้มีการชี้แจงและตอบข้อสอบถามปัญหาต่าง ๆ ที่มีผู้คัดค้านไปยังกรมธนารักษ์แล้วทุกขั้นตอนและทุกข้อสอบถาม ซึ่งเรื่องที่ผู้คัดค้านนำไปดำเนินการนั้นเป็นการนำคำพูดที่ได้มีการพูดแนวนโยบายในส่วนของลานโพธิ์นาเกลือและบริเวณชุมชนเก่านำออกมาทำเป็นหัวข้อในการคัดค้าน อาทิเช่น การชี้แจงว่ารถ 1 คัน จะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคันละ 2,000 บาท ซึ่งในการพูดนั้นถือเป็นหลักการคิดด้านการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวคนไทยจะมีการใช้จ่ายต่อหัวต่อคนต่อวัน ประมาณ 2,000 บาท ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเฉลี่ยวันละ 4,500 บาท และในแต่ละประเด็นนั้นถือเป็นวิสัยทัศน์และนโยบายของผู้บริหารเมืองพัทยาที่จะดำเนินการ ทำให้ผู้คัดค้านหยิบยกประเด็นบางคำพูดมาตั้งเขียนคัดค้านไปยังกรมธนารักษ์ โดยเรื่องที่นำมาคัดค้านนั้นก็อยู่คนละขั้นตอนโดยขณะนี้เป็นการดำเนินการในส่วนการขอใช้พื้นที่ของธนารักษ์ในการก่อสร้างอาคารจอดรถ 5 ชั้น เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าขายบริเวณตลาดเก่านาเกลือ
            นายกเมืองพัทยา เปิดเผยต่ออีกว่า ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว โดยโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ 5 ชั้นตลาดเก่าลานโพธิ์นาเกลือนี้จะสามารถรองรับรถยนต์ได้จำนวน 239 คัน รถจักรยานยนต์ จำนวน 90 คัน จากเดิมได้ประมาณ 100 กว่าคัน ด้วยงบอุดหนุนจำนวน 90 ล้านบาท บนเนื้อที่ 3,800 ตารางเมตร ส่วนการขอใช้พื้นที่บริเวณบ้านพักนายอำเภอนั้นถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เมืองพัทยาจะดำเนินการในการพัฒนาบริเวณลานโพธิ์นาเกลือ จึงมีความจำเป็นในการขอใช้พื้นที่เพิ่มเติมจากกรมธนารักษ์ โดยจะมีการดำเนินการก่อสร้างโดยจะมีการย้ายบ้านนายอำเภอไปอยู่ในที่บริเวณที่ว่าการอำเภอบางละมุง เพื่อสร้างความสะดวกต่อการทำงานของนายอำเภอบางละมุงด้วย ซึ่งในรายละเอียดจะต้องหารือกับกระทรวงมหาดไทยและกรมธนารักษ์ต่อไป
Advertisement