นายกพัทยาเผยเตรียมแผน 3 โครงการหลัก พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาทัพพระยา “Sky Walk Cruise Terminal Pattaya On Pier” พร้อมการเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์หลังพบชำรุดหนักหลังสร้างเสร็จเพียง 2 ปี

            นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่าปัจจุบันเมืองพัทยามีแผนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณวอล์คกิ้งสตรีท พัทยาใต้ ท่าเรือแหลมบาลีฮาย และเขาทัพพระยา เพื่อสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวและจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ โดยในส่วนของท่าเทียบเรือนั้นได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการศึกษา ออกแบบ สำรวจ และตั้งงบประมาณในการสร้างท่าเทียบเรือแห่งใหม่คู่ขนานไปกับท่าเทียบเรือเดิมในงบประมาณกว่า 700 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าและนักท่องเที่ยว เพื่อให้มีศักยภาพมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันพบว่าได้ออกแบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว เหลือเพียงการนำเสนอเพื่อพิจารณาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น
          ขณะที่จุดอื่นยังมีแผนในการพัฒนาเขาทัพพระยาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ด้วยการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ การสร้าง Sky Walk เพื่อเชื่อมต่อและสร้างความสะดวกสบายในการเดินชมทิว ทัศน์ นอกจากนี้ยังมอบหมายให้กรมเจ้าท่าจัดทำแผนศึกษา และออกแบบในการก่อสร้างท่าเทียบเรือสำราญ หรือ Criuse Terminal บริเวณปลายแหลมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นในอนาคต ตามแผนและนโยบายของ EEC ซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ในขั้นตอนของการออกแบบรายละเอียดโครงการ
          นายสนธยา กล่าวต่อไปว่า นอกจากพื้นที่ของท่าเรือแหลมบาลีฮาย และเขาทัพพระยาแล้ว ยังมีแผนในส่วนของการดำเนินการเพื่อพัฒนาโครงการถนนคนเดินหรือวอล์คกิ้งสตรีท พัทยาใต้ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ หรือที่เรียกกว่าโครงการ Pattaya On Pier คือการพัฒนาวอล์คกิ้งสตรีท ให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสถานบันเทิงที่ทันสมัย ทั้งยังร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการนำสายไฟฟ้าลงดิน การปรับภูมิทัศน์ของสภาพถนน และอาคารตลอดแนว รวมทั้งการจัดทำโครงหลังคาที่สวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตลอดความยาว นอกจากนี้บริเวณพื้นที่ด้านหลังอาคารวอล์คกิ้งสตรีทริมฝั่งทะเล ได้มีการออกแบบให้เป็นพื้นที่นันทนาการและแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพิ่มขึ้น โดยกันแนวอาคารในระยะ 40 เมตร และการสร้างลานเอนกประสงค์ที่ยื่นออกไปในทะเล ซึ่งจะมีสิ่งอำนวยความสะดวก และแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดความสนใจมากมาย อาทิ ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึก ที่นักท่องเที่ยวสามารถใช้เป็นจุดชมวิวและพักผ่อนได้อย่างสะดวกสบายอีกด้วย
          โดยมีการเชื่อมโยงการเดินทางด้วยรถระบบรางเบา หรือ Monorail ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการทำร่างผลการศึกษา ทั้งนี้ขั้นตอนทั้งหมดจะมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำผลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นมาพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อให้เกิดรูปแบบที่เหมาะสมก่อนจะมีการดำเนินการต่อไป ส่วนมติ ครม.ปี 40 เกี่ยวกับคำสั่งการให้รื้อถอนอาคารวอล์คกิ้งสตรีทนั้น หากมีความเห็นชอบจะดำเนินโครงการดังกล่าวก็จะมีการนำเสนอในเรื่องของขั้นตอนต่อไปในการนำเข้า ครม. เพื่อขอความเห็นชอบในการปรับกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้องต่อไป
           นายกเมืองพัทยากล่าวต่อไปว่า สำหรับปัญหาเรื่องความชำรุดของท่าเรือนั้น ปัจจุบันได้สั่งการให้สำนักการช่างเร่งสำรวจและแก้ไขอย่างจริงจังแล้ว ทั้งการขยายเลนทำที่จอดรถบัสโดยสารใหม่ การสร้างห้องสุขารองรับนักท่องเที่ยว การซ่อมแซมลานเอนกประสงค์ ทางเดินเท้าริมทะเล และพื้นที่การใช้ประโยชน์ในอาคารรองรับผู้โดยสารหลังใหม่ที่เพิ่งก่อสร้างเสร็จได้เพียง 2 ปีเท่านั้น ซึ่งกรณีนี้ได้มอบหมายให้ทั้งส่วนของผู้รับจ้างที่ยังไม่หมดการประกันงานในบางส่วน และเจ้าหน้าที่ของเมืองพัทยาเข้าไปดำเนินการแล้ว

Advertisement