ทต.โป่งเตรียมจัดงานลอยกระทงปี 2563 ในรูปแบบ NEW NORMAL คัดกรองผู้ร่วมกิจกรรมก่อนเข้างานเข้มงวดทุกคน พร้อมแจงปีนี้มีน้ำให้ประชาชนได้ลอยกระทงแน่ หลังพบหลายภาคส่วนหวั่นว่าจะไม่มีน้ำให้สืบสานเทศกาลลอยกระทง

         (26 ตุลาคม 2563) นายอนุชา เพียรใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลโป่ง เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงการเดินหน้าจัดงานเทศบาลลอยกระทง ประจำปี 2563 ในปีนี้ว่าจะยังคงเดินหน้าจัดขึ้นหรือไม่อย่างไร หลังจากที่พบว่าหลายภาคส่วนต่างกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำมาบประชัน เนื่องจากขณะนี้พบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำมาปบระชันมีน้อยเต็มที อาจจะส่งผลในเรื่องของการดำเนินกิจกรรมเทศกาลลอยกระทงในปี 2563 ได้
          โดยในเรื่องดังกล่าวนี้ทางเทศบาลตำบลโป่งได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยการจัดทำอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กขึ้น เพื่อเป็นการรวบรวมน้ำในบริเวณใกล้เคียงให้ไหลลงมาที่บริเวณจัดงาน พร้อมจัดทำบันไดและราวสะพานริมตลิ่ง เพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะนำกระทงมาลอยได้อย่างสะดวก โดยไม่ต้องนำกระทงไปลอยยังบริเวณที่มีน้ำให้เกิดความยากลำบาก นอกจากนี้ในปีนี้ทางเทศบาลตำบลโป่งยังได้จัดกิจกรรมในรูปแบบ New normal ด้วยการตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน หากพบว่ามีไข้สูงก็จะไม่อนุญาตให้เข้าไปภายในงานได้ พร้อมเปิดทางเข้าออกทางเดียวเพื่อเป็นการคัดกรองอย่างเข้มข้น
            สำหรับรูปแบบการจัดงานในปีนี้นั้นจะเป็นการจัดกิจกรรมอย่างเรียบง่าย งดการประกวดทุกประเภท เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนนำกระทงมาร่วมลอยเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีเท่านั้น พร้อมกันนี้ยังเปิดสถานที่ให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำอาหาร และเครื่องดื่มมาจำหน่ายแก่ประชาชนได้ แต่ต้องเข้มงวดตามมาตรการของภาครัฐ และงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ทุกชนิดบริเวณงาน นอกจากนี้ในส่วนของผู้ที่เข้าร่วมงานจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

           ส่วนสถานที่จอดรถขณะนี้ทางเทศบาลได้ทำการประสานในส่วนของสถานที่เอกชน พร้อมทำการปรับพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถนำรถไปจอดที่บริเวณดังกล่าว และเดินเข้างานได้อย่างสะดวก โดยพบว่าสามารถที่จะรองรับปริมาณรถยนต์ได้ถึงกว่า 500 คันด้วยกัน อีกทั้งได้ประสานกับหน่วยงานรัฐ อาทิ เจ้าหน้าที่ อปพร.และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วย

 

Advertisement