ลอยกระทงเจสัตหีบ ขอขมาพระแม่คงคา และพรจากเทพทั้ง 9

           เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 23 ต.ค.63 นายอาคม ตะกลูธงชัย รองประธานมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถาน พร้อมคณะกรรมการ มูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถาน และผู้ที่ถือศีลกินเจทั้งชาวไทยเชื้อสายจีนในอำเภอสัตหีบกว่า 100 คน ได้พร้อมใจกันนุ่งขาวห่มขาว ร่วมกระทำพิธีลอยกระทงเจ เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทงเจที่สืบทอดมาช้านาน
            โดยนำกระทงใหญ่ ถวายเป็นพุทธบูชา และสักการบูชา ขอพรจากองค์เทพทั้ง 9 องค์ ด้วยการร่วมกันแห่กระทงออกจากมณฑลพิธีมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถาน นำไปลอยลงสู่ทะเล บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อขอขมาแด่พระแม่น้ำคงคา และเชิญดวงวิญญาณเร่ร่อนไร้ญาติ ซึ่งอยู่ในท้องทะเลมารับเครื่องเซ่นไหว้
           เทศกาลกินเจในปีนี้ เทศบาลเมืองสัตหีบ ได้ร่วมกับมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบ จัดเทศกาลกินเจขึ้น โดยมีอาหารเจบริการให้กับผู้ถือศีลกินเจ ได้รับประทานกันในช่วงเช้า กลางวัน เย็น รวม 3 มื้อ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นอีกด้วย