ตำรวจสัตหีบนำเยาวชนอบรมห่างไกลยาเสพติดและความรุนแรงในเด็กนักเรียน

          เมื่อวันที่ 21 ต.ค.63 พ.ต.อ.ปัญญา ดำเล็ก ผกก.สภ.สัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท. อนุเชษฐ์ กาศสมบูรณ์ รอง.ผกก.สอบสวน สภ.สัตหีบ เป็นประธานปิดการฝึกอบรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด และความรุนแรงในเด็กนักเรียน D.A.R.E. ประเทศไทย พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 217 คน ที่ผ่านการฝึกอบรม ณ โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนางหงษ์ทอง มณีขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ พ.ต.ต.ผดุงมิตร จันทะแสง สว.อก. สภ.สัตหีบ ร.ต.อ. บุญรมย์ สวัสสี รอง.สว.จราจร สภ.สัตหีบ ร.ต.ท. ณัฐพัชร มวลคำลา รอง.สวป.สภ.สัตหีบ ด.ต. ขจรศักดิ์ เผ่าเพ็ง ผบ.หมู่. (ป) สภ. สัตหีบ ร่วมในพิธีปิด
             ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้เสพติดและความรุนแรงในเด็กนักเรียน (D.A.R ประเทศไทย) โดยกำหนดให้ข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรมมาเป็นวิทยากรเพื่อเผยแพความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดและหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในเด็ก เยาวชน และชุมชน โดยได้ดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ถึงวันที่ 30 กันยายน เนื้อหาหลักสูตร 13 บทเรียน รวม 13 ชั่วโมง
           พ.ต.ท. อนุเชษฐ์ กาศสมบูรณ์ รอง.ผกก.สอบสวน สภ.สัตหีบ กล่าวว่า ในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรสัตหีบขอขอบคุณที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ให้ครูตำรวจ D.A.R.E.มาดำเนินการเรียนการสอนเพื่อดำเนินการตามโครงการจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ยาเสพติดนั้นมีพิษภัยต่อเยาวชนของชาติ และยังส่งผลกระทบต่อสังคมโดยส่วนร่วมอย่างร้ายแรง การให้นักเรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติด รู้จักการปฏิเสธยาเสพติด และการไม่เข้าร่วมกลุ่มแก๊งต่างๆ นั้นถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี และสร้างความเข้มแข็งให้แก่นักเรียนซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติในภายหน้า
          สำหรับนักเรียนที่ผ่านการฝีกอบรมแล้วนั้น นักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปใช้ในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และขอให้นำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลให้แก่เพื่อนรวมถึงผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียนด้วย จะทำให้ประทศชาติของเราพ้นภัยจากปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป

Advertisement