เมืองพัทยา ดึง ก้องห้วยไร่ สร้างสีสันงานวันลอยกระทง 31 ต.ค.63 ณ บริเวณลานกิจกรรมพัทยากลาง พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ 151 นาย รักษาความปลอดภัยตลอดการจัดงาน

            (22 ต.ค.63) ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี 2563 พร้อมด้วยนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พ.ต.ท.นิทัศน์ แหวนประดับ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองพัทยา นายพรชัย สังข์เอียด ปลัดอำเภอบางละมุง ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยา และตัวแทนบริษัทรับจ้าง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
         สำหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ฟื้นฟู และอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาอย่างยั่งยืน โดยกำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณลานกิจกรรมพัทยากลาง

              ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ การแสดงวงดนตรี Sea dog band และการแสดงดนตรีก้องห้วยไร่ พร้อมทั้งได้มีการกำหนดจุดคัดกรองโรคสำหรับผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย
สำหรับประชาชนที่จะเข้าร่วมงาน มีการจัดเก้าอี้ที่นั่ง จำนวน 500 ตัว บริเวณพื้นที่เวที แบบเว้นระยะห่าง หากมีประชาชนเข้าร่วมครบ 500 คน แล้วจะไม่อนุญาตให้ส่วนที่เหลือเข้า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และให้เป็นไปตามมาตรการที่ ศบค.กำหนดอย่างเคร่งครัด

            พร้อมกันนี้ได้มีการบูรณาการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยบริเวณพื้นที่การจัดงานและพื้นที่โดยรอบ รวม 151 นาย เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนที่จะมาร่วมงานลอยกระทงเมืองพัทยาอีกด้วย
Advertisement