จิตอาสาอำเภอบางละมุง ร่วมใจจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และซ่อมแซมสาธารณูปโภควัดเทพบุตร

           (22 ต.ค.63) ที่วัดเทพบุตร ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยมีจิตอาสาพระราชทานอำเภอบางละมุง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
           ในวันนี้ จิตอาสาพระราชทานอำเภอบางละมุง ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค ทั่วบริเวณวัด ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ เป็นการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานโครงการ จิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์แก่ สังคม ชุมชน และประเทศชาติ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

Advertisement