คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองปลาไหลเข้ม ทำความสะอาดถนน 3 โซน วัดหนองเกตุน้อย สันติคาม มาบบอน พร้อมจัดการสภาพสิ่งแวดล้อมภายในตำบลให้สวยงาม

            (21 ต.ค.63) ที่ถนนสายวัดหนองเกตุน้อย นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน ได้ร่วมกันแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง เดินหน้าทำความสะอาดถนนหลักในชุมชนตำบลหนองปลาไหล ตามโครงการ BIG CLEANING DAY ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยในวันนี้นอกจากมีในส่วนของเจ้าหน้าที่พนักงานจากทางเทศบาลที่มาร่วมกันทำความสะอาดถนนแล้ว ทางหน่วยบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองปลาไหลยังได้นำรถน้ำมาอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ด้วยการล้างถนนอีกด้วย
           นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล เปิดเผยว่า สำหรับการทำกิจกรรม BIG CLEANING DAY ในวันนี้ เป็นกิจกรรมที่แสดงออกให้เห็นถึงความสามัคคีของเจ้าหน้าที่ในองค์กร นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมกับปรับสภาพภูมิทัศน์ตามถนนต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นถนนสายสำคัญๆ ที่ประชาชนใช้สัญจรไปมากันเป็นประจำ และเรียกว่าเป็นถนนเส้นเศรษฐกิจ ที่ทางเทศบาลจะต้องเข้ามาดูแล ให้เกิดความสวยงาม และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ตำบลหนองปลาไหล ซึ่งในการลงพื้นที่ทำความสะอาดถนนและจัดการสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้พบว่าดำเนินการด้วยกันทั้งหมด 3 เส้นทางด้วยกัน ประกอบไปด้วย ถนนสายวัดหนองเกตุน้อย ถนนสายมาบบอน และถนนสายสันติคาม
             บรรยากาศในวันนี้พบว่าทุกคนต่างพร้อมใจกันทำความสะอาดกันอย่างจริงจัง เพื่อให้ตำบลหนองปลาไหลมีสภาพสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม สะอาดตาตลอดไป

 

Advertisement