งาน “ถนนข้าวเหนียวเหลือง” ให้สิทธิ์องค์กรการกุศลเข้ามาค้าขายฟรี เพื่อนำรายได้ไปดำเนินการกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมต่อไป

             นายสุวัจ รชตวัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ได้กล่าวถึงการจัดงาน “ถนนข้าวเหนียวเหลือง” ว่า “ถนนข้าวเหนียวเหลือง” เกิดจากความคิดริเริ่มของ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ที่ต้องการทำจุดแลนด์มาร์คหรือสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองหนองปรือ เพื่อสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยจะให้สิทธิ์ตัวแทนชุมชน 45 ชุมชนๆ ละ 5 ล็อค พร้อมด้วยองค์กรต่างๆ ที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคมได้เข้ามาค้าขายฟรี เนื่องจากองค์กรเหล่านี้เป็นหน่วยงานการกุศล ไม่มีรายได้ การได้สิทธิ์เข้ามาค้าขายก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำให้เกิดรายได้ และมีเม็ดเงินในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมต่อไป
              ซึ่งถนนคนเดิน หรือ ถนนข้าวเหลือง เทศบาลหนองปรือก็ได้มีการจัดเตรียมสถานที่และมุมต่างๆ ให้กับพี่น้องประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอย ได้เป็นจุดแวะพักในการถ่ายรูปเซลฟี่ ซึ่งของที่มาขายจะมีการแบ่งโซน โดยจัดเป็นประเภทต่างๆ ในเรื่องของขยะร้านค้าแต่ละร้านจะต้องดูแลรับผิดชอบเอง ส่วนสถานที่จอดรถ ทางเทศบาลฯได้มีการจัดเตรียมสถานที่ไว้จอดรถไว้หลายจุดโดยมีค่าใช้จ่าย และมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของรถ
Advertisement