มอบเงินรางวัลแข่งขันเขียนเรียงความแดร์ (D.A.R.E.) ร.ร.สว่างบริบูรณ์วิทยา

            (20 ต.ค.63) เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ ร.ร.สว่างบริบูรณ์วิทยา พ.ต.อ.ชิตเดชา สองห้อง ผกก.สภ.หนองปรือ เป็นประธานกิจกรรมมอบวุฒิบัตรและพิธีปิดโครงการแดร์ ประจำปี 2563 พร้อมมอบมอบเงินรางวัลให้แก่นักเรียนโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ที่ชนะการแข่งขันเขียนเรียงความแดร์ (D.A.R.E.) โดยมีนายประมวล ทองใบ รองประธาน กต.ตร. สภ. หนองปรือ, นายภูวเดช โพธิ์เก้าเพชร เลขาฯ กต.ตร. สภ. หนองปรือ, ผอ.กฤษณะ สายสมบัติ กต.ตร.สภ.หนองปรือ, นายสกลชัย เจริญรุจิจินต์กต.ตร.สภ.หองปรือ, ดร.ภูเดชา วิทยาธนะกุล กต.ตร.สภ.หนองปรือ คณะครูนักเรียนกว่า 350 คน ร่วมพิธี
          ซึ่งเงินรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินสด 1,500 บาท ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินสด 700 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินสด 500 บาท
        ทั้งนี้ ทางกต.ตร.และที่ปรึกษา สภ.หนองปรือ ยังได้สนับสนุนการแข่งขันเขียนเรียงความแดร์ (D.A.R.E.) ให้กับโรงเรียนอีก 2 แห่ง คือ โรงเรียนทุ่งกลม-ตาลหมัน จำนวนรวม 2,700 บาท และโรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง จำนวนรวม 2,700 บาท รวมเป็นเงินสุทธิที่ทาง กต.ตร.และที่ปรึกษา สภ.หนองปรือ สนับสนุนทั้ง 3 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 8,100 บาท

Advertisement