กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนชาวอำเภอบางละมุงพร้อมใจใส่เสื้อเหลืองร่วมแสดงพลังรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุง และประชาชนชาวเมืองพัทยา ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองนัดหมายมาร่วมกันแสดงพลังรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมีนายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง คอยดูแลความสงบเรียบร้อย
           ทั้งนี้ ทั้งหมดได้มีการรวมกลุ่มกันกล่าวปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของประเทศ และร่วมกันร้องเพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญพระบารมี แสดงเจตนารมณ์ในการช่วยกันปกป้องสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนคนไทยทั้งชาติ แม้สังคมไทยจะคิดต่างได้แต่ต้องไม่ก้าวล่วงสถาบัน ก่อนทางตัวแทนประชาชนจะยื่นหนังสือแสดงเจตนารมณ์ปกป้องสถาบัน ผ่านนายอำเภอบางละมุงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
            โดยมีใจความว่า เรียน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ผ่านนายอำเภอบางละมุง เนื่องจากปัจจุบันได้เกิดเหตุการณ์การชุมนุมประท้วงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และในพื้นที่อำเภอบางละมุง เกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐบาล และมีการพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันที่เคารพสูงสุดของคนไทย มีการถ่ายภาพออกตามสื่อโซเชียลต่างๆ นั้น เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการที่ประเทศไทยมีความเป็นเอกราชมาจนถึงทุกวันนี้ เกิดจากพระมหากษัตริย์ของไทย ที่ทรงพระปรีชาสามารถ สามารถนำพาประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาได้โดยตลอด โดยเฉพาะในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อคนไทย โดยไม่เลือกว่าจะยากดีมีจน พระองค์ทรงงานโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ที่ทรงดำเนินในทุกพื้นที่ ทุกภาคของประเทศไทย ทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาคนไทยและต่างชาติ แต่ในปัจจุบัน กลุ่มผู้ชุมนุมกลับมีการพาดพิงด่าทอ จาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ที่คนไทยเราเคารพนับถือ ไม่มีความสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณใดๆ ทั้งสิ้น พวกเราชาวอำเภอบางละมุงเห็นว่าการกระทำดังกล่าว เป็นการกระทำที่ไม่สมควรเป็น
อย่างยิ่ง ที่ปวงชนชาวไทยบางคน โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นลูกรุ่นหลาน ที่รากเหง้าบรรพบุรุษของตนเอง บางคนอาจเป็นตัวเป็นตน เป็นครอบครัว มาจากโครงการพระราชดำริต่างๆ ที่ในหลวงรัชกาล 9 ทรงดำริขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ มาแสดงออกถึงความไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในลักษณะต่างๆ ตามที่ปรากฏในสื่อโซเชียลนั้นเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่ง หากประเทศไทยเปรียบเสมือนครอบครัวที่มีพ่อ แม่ ลูก และญาติพี่น้อง ทุกคนคงยอมไม่ได้ หากมีคนมาด่าพ่อหรือคนในครอบครัว หรือญาติพี่น้องของตัวเอง ดังนั้น ในฐานะที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และท่านนายอำเภอบางละมุงเป็นผู้แทนของภาครัฐ ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ความเป็นอยู่ ทุกข์สุขของประชาชนในพื้นที่ พวกเราจึงขอยื่นหนังสือฉบับนี้ เพื่อแสดงออกให้เห็นว่าพวกเราเป็นคนไทย สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างอิสระ มีสิทธิและเสรีภาพภายในใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นเพราะพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ พวกเรามีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ จะขอปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จากประชาชนชาวอำเภอบางละมุงที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
          ทั้งนี้ นอกจากประชาชนที่มาร่วมแสดงพลังรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในครั้งนี้จะพร้อมกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองเพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้ว ยังถือพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ด้วยเช่นกัน ซึ่งบรรยากาศของกิจกรรมเป็นไปอย่างเรียบง่าย

Advertisement