กำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพานทอง ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ผ่านทางนายอำเภอพานทอง และแสดงพลังในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

            เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่หน้าที่ว่าการอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี นายณรงค์ศักดิ์ สุขปิติ กำนันตำบลหนองตำลึง ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพานทอง พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนกว่า 200 คน ได้รวมตัวยื่นหนังสือให้กับนางวิภาวี แดงท่าข้าม นายอำเภอพานทอง เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

          โดยมีข้อความว่า “ด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหลักของชาติ เป็นที่ยึดมั่นจิตใจของประชาชนชาวไทย เป็นองค์ประกอบสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ดำเนินการให้ผู้ชุมนุมยุติการกระทำหรือการแสดงถ้อยคำอันเป็นการจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นที่เคารพรักเทิดทูนและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทย”
           นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวว่า การรวมตัวของกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพานทอง และชาวพานทอง ที่ออกมาเพื่อแสดงพลังในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องจากมีการกล่าวจาบจ้วงสถาบัน ดังนั้นจึงได้มีการยื่นหนังสือให้กับทางอำเภอพานทอง เพื่อส่งให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีต่อไป

Advertisement