ชื่นชม รอง ผกก.ป.สภ.เมืองพัทยา คนเก่ง ผบ.ตร.มอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจมีผลงานด้านการป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2563

             มีรายงานว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้จัดให้มีการมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจทั่วประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ผู้ซึ่งฏิบัติงานได้มีผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่ายินดีและน่ายกย่อง
            ในการนี้ พ.ต.ท.นิทัศน์ แหวนประดับ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองพัทยา ได้รับการพิจารณาให้ได้รับประกาศเกียรติคุณจากทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะข้าราชการตำรวจที่มีผลงานในด้านการป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2563
            ทั้งนี้ การมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจผู้มีผลงานดีเด่นในครั้งนี้ จัดขึ้นเนื่องด้วยตรงกับวันตำรวจไทย ประจำปี 2563 17 ตุลาคม จึงได้มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณไว้ ณ วันที่ 16 ต.ค.63 โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ลงนามอย่างเป็นทางการ