นายนริศ นิรามัยวงศ์ ปลัดจังหวัดชลบุรี ประธานพิธีประเพณีแห่โคม ชมพระฉายฯ ครั้งที่ 7

              (17ต.ค.63) เวลา 18.00 น. นายนริศ นิรามัยวงศ์ ปลัดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีประเพณีแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ ครั้งที่ 7 ณ ลานด้านหน้าพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ร่วมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมชมงานอย่างต่อเนื่อง
              การจัดงานเทศกาล “แห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า-เขาชีจรรย์” จัดขึ้นโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ร่วมกับมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2563 เป็นงานประเพณีเพื่อสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ ณ พระอุระของพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปแกะสลักหิน ประจำรัชกาลที่ 9 โดยในปี 2563 นี้ เป็นการจัดงานครั้งที่ 7 จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกทั้งยังเป็นการรำลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาทรงรับการน้อมเกล้าถวายพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา ณ หน้าผาเขาชีจรรย์ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2544 และยังเป็นการร่วมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
              สำหรับกิจกรรมภายในงาน นอกจากจะได้ชมความงดงามของขบวนแห่โคมบูชาแล้ว ยังมีมหรสพการแสดงโขนกลางแปลง ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของประเทศไทย ที่หาชมได้ยาก พร้อมทั้งยังมีการจำหน่ายสินค้าของดีอำเภอสัตหีบ กิจกรรมสาธิตการสร้างงานสร้างอาชีพ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน หมุนเวียนให้ได้ชมตลอดการจัดงานทั้งสองวันทั้งกลางวันและกลางคืนอีกด้วย