คณะทำงานจัดการจราจรเมืองพัทยา พิจารณาจุดจอดรถในซอยพัทยา 16 หลังพบประชาชนร้องเรียนให้นำป้ายห้ามจอดรถออก ชี้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ด้านคณะทำงานพิจารณาเห็นสมควร ยังคงยืนยันห้ามจอดเป็นเวลา แก้ไขปัญหาการจราจรหนาแน่นแออัดในช่วงเข้าเรียน โรงเรียนเลิก ส่วนช่วงเวลาอื่นสามารถจอดรถได้ตามปกติ

           เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการจัดการจราจรเมืองพัทยา ครั้งที่ 4/2563 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
             โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่ให้ทำการแก้ไขในเรื่องของปัญหาป้ายจราจรบริเวณ ซอย16 พัทยาใต้ ซึ่งเป็นป้ายห้ามจอด โดยให้นำป้ายดังกล่าวออกไป หลังจากที่พบว่ามีผลกระทบกับธุรกิจ โดยแจ้งว่าในซอยดังกล่าวตลอด 30 ปีที่ผ่านมา รถสามารถที่จะจอดได้ตลอด 24 ชั่วโมงของทุกวัน จากถนนพัทยาสาย 2 ถึงสุดแนวรั้วโรงเรียนเมืองพัทยา 8 การจราจรไม่ติดขัด รถยนต์สามารถสัญจรเข้าออกได้อย่างคล่องตัว อาจจะมีขยับข้าในช่วงสั้นๆ ช่วงกลางซอยที่เป็นตลาด ผู้ประกอบการมีรายได้หมุนเวียนจากนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่มาจับจ่ายใช้สอย
จากสถานการณ์โควิด-19 มีการปิดเมือง ร้านค้าต่างๆ ซบเซา ทยอยปิดกิจการตามสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ต่อมามีการผ่อนปรนจากภาครัฐเปิดเมืองกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเน้นนโยบายไทยช่วยไทย แต่ในทางปฏิบัติหลังจากที่เปิดเมืองให้คนไทยเข้ามาท่องเที่ยว ธุรกิจต่างๆ ในเมืองพัทยาที่เริ่มเปิดกิจการ กลับมีการนำป้ายจราจรห้ามจอดตลอดแนวมาติดตั้ง ทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่สามารถจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้ดังเช่นในอดีต เนื่องจากโดนจับกุม โดนใบสั่ง โดนล็อคล้อ เศรษฐกิจที่ดูจะมีความหวังกลับได้รับผลกระทบโดยตรง ไม่เกิดการขับเคลื่อนใดๆ จึงยื่นเรื่องร้องเรียนให้พิจารณานำป้ายห้ามจอดตลอดแนวออกจากบริเวณดังกล่าว เพื่อคืนพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนสามารถจอดรถได้
              จากกรณีดังกล่าวทางคณะทำงานจัดการจราจรเมืองพัทยาจึงได้ทำการประชุมพิจารณาความเป็นไปได้ ซึ่งก็พบว่าที่บริเวณซอย 16 เป็นซอยที่มีความคับแคบและหนาแน่นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนอย่างช่วงเช้า เวลาตั้งแต่ 07.00-09.00 น. และช่วงเย็น เวลา 15.30-18.00 น. โดยหากไม่มีการจัดการจราจรบริเวณดังกล่าวก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้นทางคณะทำงานจัดการจราจรเมืองพัทยาจึงได้นำป้ายห้ามจอดในเวลาดังกล่าวไปติด ซึ่งแค่เพียงเฉพาะในช่วงเวลาดังกล่าวเท่านั้นที่ไม่อนุญาตให้รถทุกชนิดไปจอด แต่หลังจากช่วงเวลาดังกล่าวก็สามารถที่จะนำรถไปจอดได้ตามปกติ ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยกันแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งจริงๆ แล้วบริเวณดังกล่าวจะมีรถหนาแน่นถึงเวลา 20.00 น. ซึ่งทางคณะทำงานจัดการจราจรก็อะลุ่มอล่วยให้เหลือถึงแค่เวลา 18.00 น.ในแต่ละวันแล้ว ก็อยากจะให้ผู้ประกอบการเข้าใจ และเห็นใจเมืองพัทยาด้วย เนื่องจากว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นซอยแคบและจะต้องมีการจัดการปัญหาการจราจรอย่างจริงจัง

Advertisement