รองนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่สุขุมวิทซอย 3 สถานที่พักขยะ สำรวจความพร้อม บริษัท อิสเทิร์น กรีนเวิล์ด จำกัด หลังพบยื่นซองประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ผ่านตามหลักเกณฑ์ เมืองพัทยาต่อสัญญาการจัดเก็บขยะ 1 ปี เริ่ม 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

            เมื่อวันที่ 15 ต.ค.63 ที่โรงคัดแยกขยะเมืองพัทยา ซอยสุขุมวิท 3 นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายสุธี ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ลงพื้นที่ทำการสำรวจความพร้อมของสถานที่ในการขนถ่าย คัดแยกขยะ หลังจากที่พบว่า บริษัท อิสเทิร์น กรีนเวิล์ด จำกัด ได้ทำการยื่นซองประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดเก็บขยะในพื้นที่เมืองพัทยา ปี 2564 ซึ่งปรากฏว่า บริษัท อิสเทิร์น กรีนเวิล์ด จำกัด ไม่มีคู่แข่ง และผ่านหลักเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการกำหนดไว้ใน TOR ทั้งหมด จึงทำให้ ปี 2564 นี้ บริษัท อิสเทิร์น กรีนเวิล์ด จำกัด ยังคงทำการจัดเก็บขยะในเมืองพัทยาเหมือนเดิม
             นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า สำหรับการลงพื้นที่มาในวันนี้เพื่อมาดูความพร้อมของการดำเนินการจัดเก็บขยะ และความพร้อมของสถานที่พักของเมืองพัทยา ว่าปัจจุบันมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน หลังจากที่ บริษัท อิสเทิร์น กรีนเวิล์ด จำกัด ได้รับการต่อสัญญาอีก 1 ปี ซึ่งที่ผ่านมาตลอดปี 2563 ที่บริษัท อิสเทิร์น กรีนเวิล์ด จำกัด เข้ามาดำเนินการจัดการปัญหาขยะในพื้นที่เมืองพัทยา ก็ต้องพูดเลยว่าทำให้วงการขยะในเมืองพัทยาเปลี่ยนไปจากเดิมมาก เป็นนิมิตรหมายใหม่ ที่แตกต่างไปจากเดิม คือต้องเรียกว่า ทางบริษัทเข้ามาทำงานด้านขยะด้วยใจจริงๆ ไม่หวังประโยชน์เป็นหลัก แต่เน้นเรื่องของภาพลักษณ์ของเมืองพัทยา ที่ขยะต้องไม่ตกค้าง ต้องมีการจัดเก็บขยะแบบวันต่อวัน และสภาพของกองขยะกองมหาศาลที่สะสมอยู่ที่สถานที่พักขยะแห่งนี้ ที่เคยได้รับการร้องเรียน ก็พบว่าขณะนี้ไม่มีการร้องเรียนเกิดขึ้นมานานแล้ว และไม่มีขยะตกค้างอยู่อีกเลย ซึ่งด้วยการจัดการขยะที่ดี จึงทำให้ที่ผ่านมาภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาดีขึ้นมาก หลังจากที่บริษัท อิสเทิร์น กรีนเวิล์ด จำกัด เข้ามาดำเนินการจัดเก็บขยะในพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้ว
             สำหรับบริษัท อิสเทิร์น กรีนเวิล์ด ปัจจุบันถือว่าเป็นบริษัทจัดการด้านขยะที่มีความพร้อมมาก ทั้งในเรื่องของอุปกรณ์และบุคลากร เนื่องจากปัจจุบันพบว่าบริษัทมีรถทั้ง 6 ล้อ และ 4 ล้อเล็ก รวมทั้งสิ้น 38 คันต่อวัน สามารถกำจัดขยะในพื้นที่เมืองพัทยาได้ทั้งหมดในยุคโควิด-19 อยู่ที่จำนวน 300 ตันต่อวัน แต่ถ้าเป็นช่วงก่อนนโควิด -19 จะอยู่ที่ 500 -550 ตัน ซึ่งทางบริษัทก็มีศักยภาพในการจัดเก็บขยะได้มากถึงวันละ 600 ตัน ซึ่งสามารถรองรับสถานการณ์ในช่วงไฮซีซั่นที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี
           นอกจากนี้ในอนาคตเมืองพัทยาจะจับมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียง เดินหน้าบริหารจัดการขยะมูลฝอยระยะยาว โดยกำหนดให้มีการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย หรือคลัสเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งพื้นที่ที่รับบทบาทเป็นเจ้าภาพจะได้กำหนดให้มีการจัดสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย หรือการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ เพื่อส่งขายป้อนโรงงานอุตสาหกรรม อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งปัจจุบันก็พบว่ามีความคืบหน้าไปมาก