ยิ่งใหญ่ สวยงามตระการตา ขบวนแห่โคมชมพระฉายสืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ ครั้งที่ 7 พบนักท่องเที่ยวแห่รวมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

           (16 ตุลาคม 2563) ที่บริเวณด้านหน้า หน้าผาแกะสลักพระพุทธรูปเขาชีจรรย์ พลเรือโท ณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “แห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์” ครั้งที่ 7 โดยมีนายธนศร ดอกเดื่อ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี พลเรือโท พงศ์ศักดิ์ ภูรีโรจน์ ประธานมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วม ซึ่งมีนักท่องเที่ยวและประชาชนเดินทางมาเที่ยวชมขบวนแห่โคมกันอย่างเนืองแน่น
             สำหรับงานเทศกาล “แห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า-เขาชีจรรย์” เป็นงานประเพณีเพื่อสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ ณ พระอุระของพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปแกะสลักหิน ประจำรัชกาลที่ 9 โดยในปี 2563 นี้ เป็นการจัดงานครั้งที่ 7 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกทั้งยังเป็นการรำลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาทรงรับการน้อมเกล้าถวายพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา ณ หน้าผาเขาชีจรรย์ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2544 และยังเป็นการร่วมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

           โดยไฮไลท์ในวันแรกของการจัดงาน อยู่ที่การประกวดขบวนแห่โคมจากชุมชนต่าง ๆ ซึ่งมีขบวนแห่ทั้งสิ้น 9 ขบวน ส่วนในวันที่สองของงานจะมีไฮไลท์อยู่ที่การแสดงโขนกลางแจ้ง เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน อสุรสามิภักดิ์ พระหริรักษ์ข้ามสาคร ซึ่งเป็นการแสดงโขนที่มีนักแสดงกว่า 100 คน พร้อมผลการประกวดขบวนแห่โคมจะประกาศผลในวันที่สองของงาน
            โดยบรรยากาศในวันนี้พบว่ามีนักทอ่งเที่ยวแห่ร่วมชมงานกันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้ร่วมชมความสวยงามของพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดาในยามค่ำคืน ที่พบว่าในค่ำคืนนี้ช่างสวยงามเพราะมีหมอกลอยต่ำทำให้บรรยากาศเย็นสบายและสวยงามเป็นอย่างมาก

Advertisement