ชาวบ้านชุมชนวัดช่องลมและกลุ่มอนุรักษ์ถิ่นเกิด ร่วมกับสำนักพัฒนาชุมชน อำเภอบางละมุง ร่วมเก็บขยะคลองระบายน้ำออกสู่ทะเล ร่วมรักษาป่าชายเลนผืนสุดท้ายเมืองพัทยาอย่างต่อเนื่อง

            (16 ต.ค.63) ที่ชุมชนวัดช่องลม เมืองพัทยา จ.ชลบุรี กลุ่มชาวบ้านในชุมชน ได้ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ถิ่นเกิด และเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาชุมชน อำเภอบางละมุง ลงพื้นที่เก็บขยะทำความสะอาดภายในคลองระบายน้ำออกสู่ทะเลอ่าวนาเกลือ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าชายเลนผืนสุดท้ายของเมืองพัทยาที่ชาวนาเกลือร่วมกันรักษาไว้ให้ลูกหลาน
            โดยทั้งหมดได้กระจายกำลังกับทำความสะอาดและเก็บขยะมูลฝอยที่อาจส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลหากถูกปล่อยลงสู่ทะเลหรือมหาสมุทร ซึ่งชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ได้สวมใส่ชุดลุยเลนก่อนจะกระจายกำลังตามพื้นที่ต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อเก็บกวาดขยะกันตั้งแต่ช่วงเช้าถึงช่วงเที่ยงของวัน
              ทั้งนี้ หลังจากชาวบ้านในชุมชนวัดช่องลมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงได้มีการดำเนินการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยในส่วนของการนัดหมายกันลงพื้นที่เพื่อเก็บขยะทำความสะอาดในคลองนาเกลือ และเปิดทำการธนาคารขยะรีไซเคิลของชุมชนนั้นจะได้ดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน ๆ ละหนึ่งครั้ง

Advertisement