ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดสามัคคีบรรพต สมทบทุนสร้างหลวงพ่อโสธรบนยอดเขา

            ที่วัดสามัคคีบรรพต ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พระครูเกษมกิตติโสภณ (อาจารย์จ่อย) เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนก่อสร้างหลวงพ่อโสธร หน้าตักกว้าง 9 เมตร สูง 17เมตร ฐานวางหลวงพ่อฯ สูง 6 เมตร โครงรูปร่างสูง 11 เมตร บนยอดเขาสามัคคีบรรพตให้แล้วเสร็จ โดยมีนายชิน แก้วสังข์ ผู้ช่วย สส.เขต 8 ชลบุรี และอดีตกำนันตำบลบางเสร่ พร้อมครอบครัว และผู้มีจิตศรัทธา ประชาชน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคีในวันนี้เป็นจำนวนมาก
            ในการนี้ได้มีการจัดขบวนกลองยาวแห่องค์กฐินสามัคคีตั้งแต่ถนนเลียบชายทะเลมายังวัดสามัคคีบรรพต และเดินเวียนรอบอุโบสถ จำนวน 3 รอบ เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ซึ่งมีประชาชนร่วมเดินในขบวนแห่กันเป็นอย่างเนื่องแน่น
             พระครูเกษมกิตติโสภณ กล่าวว่า การจัดทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้มีความประสงค์สมทบทุนก่อสร้างหลวงพ่อโสธรขนาดใหญ่ บนยอดเขาสามัคคีบรรพตให้แล้วเสร็จ โดยยอดเงินในการทอดทอดกฐินสามัคคีในวันนี้ ทั้งหมด 1,672,403 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยสามบาทถ้วน ) จึงขออนุโมทนากับทุกท่าน ทุกคน ที่ได้มีจิตศรัทธาร่วมทอดกฐินสามัคคี ทุนทรัพย์จะได้นำมาสมทบทุนก่อสร้างหลวงพ่อโสธรให้แล้วเสร็จต่อไป ขออนุโมทนา

Advertisement