โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดโครงการผ่าตัดหัวใจเด็กภาคตะวันออก เขต 6 ครั้งที่ 2

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดโครงการผ่าตัดหัวใจเด็กภาคตะวันออก เขต 6 ครั้งที่ 2 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม D1 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ได้มีการการจัดโครงการผ่าตัดหัวใจเด็กภาคตะวันออก เขต 6 ครั้งที่ 2 โดยมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กและโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เพื่อตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด “ทุกชนิด” ที่ยังไม่ได้รับการรักษาและการผ่าตัด โดยจะทำการรักษาฟรีให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในเขต 6 รวม 8 จังหวัด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการมาแล้วครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา พบได้รับความสนใจจากผู้มีอาการโรคหัวใจมากมาย มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กและโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาจึงได้เปิดโครงการผ่าตัดหัวใจฟรี เป็นครั้งที่ 2 ขึ้น

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยกิจกรรมตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด “ทุกชนิด” ที่ยังไม่ได้รับการรักษาและการผ่าตัด ในพื้นที่ 8 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรีตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว และสมุทรปราการ


โดยพบว่ามีครอบครัวนำผู้ป่วยเข้ารับการตรวจรักษากว่า 30 ราย ซึ่งผู้ป่วยทั้งหมดจะได้รับการตรวจ และวางแผนการรักษา กุมารแพทย์โรคหัวใจและศัลยแพทย์โรคหัวใจ รวมถึงทราบวันผ่าตัดล่วงหน้า ทั้งนี้สำหรับการผ่าตัดโรคลิ้นหัวใจรั่วในเด็กพบว่าในการผ่าตัดแต่ละครั้งต้องอาศัยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญของแพทย์หัวใจหลายสาขา ในการรักษาผู้ป่วยในแต่ละราย โครงการนี้จึงถือเป็นการช่วยเหลือเด็กที่ป่วยโรคหัวใจได้อีกช่องทางหนึ่งให้กับมามีหัวใจที่ยิ้มได้อีกครั้ง