พ่อค้าแม่ค้าตลาดใหม่นาเกลือร้องเมืองพัทยาวอนเปิดห้องน้ำสาธารณะเพื่อปลดทุกข์ หลังได้รับความเดือดร้อนเรื่องห้องสุขา ด้านเมืองพัทยาอะลุ่มอล่วยเปิดให้ใช้ชั่วคราวโดยไม่คิดค่าบริการ จนกว่าจะได้ผู้เช่ารายใหม่ ตามระเบียบว่าด้วยเรื่อง การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน พ.ศ.2543

             (14 ต.ค.63) วันนี้ บรรดาพ่อค้าแม่ค้าตลาดใหม่นาเกลือ เดินทางเข้าพบนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เพื่อร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับห้องน้ำสาธารณะตลาดใหม่นาเกลือ ที่ปิดให้บริการมาร่วม 4 เดือน เพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซม แต่เมื่อแล้วเสร็จปรากฏว่ายังไม่เปิดให้ใช้บริการ ทำให้ได้รับความเดือดร้อนกันโดยถ้วนหน้า
             นายบุญโชค อยู่สบาย อายุ 57 ปี พ่อค้าขายผักพื้นบ้าน ตลาดใหม่นาเกลือ เล่าว่า ตั้งแต่เมืองพัทยาได้ทำการปิดปรับปรุงห้องสุขาฯ จนแล้วเสร็จ รวมระยะเวลา 4 เดือน แต่ก็ไม่ทราบว่าสาเหตุใดยังไม่เปิดใช้บริการ ถึงแม้เมืองพัทยาได้นำรถสุขาเคลื่อนที่มาจอดสำรองเป็นห้องน้ำชั่วคราว แต่ก็ไกลเกินความอดทนของบรรดาพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนหากปวดหนัก และต้องรอคิวเป็นเวลานาน เนื่องจากมีจำนวนห้องน้อย ทำให้คนที่มาคิวท้าย ๆ ทุกข์ทรมานกับการอั้นปัสสาวะ อุจจาระ ดังนั้นในวันนี้จึงเดินทางมาปรึกษาหารือกับผู้บริหารเมืองพัทยา ถึงความเป็นไปได้ในการที่จะเปิดใช้ห้องน้ำสาธารณะที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ
            ด้านนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ชี้แจงว่า สาเหตุที่ยังไม่เปิดใช้บริการห้องน้ำสาธารณะตลาดใหม่นาเกลือ หลังทำการซ่อมแซมปรับปรุงแล้วเสร็จไปเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา เนื่องจากฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ส่วนสุขาภิบาลอนามัยสื่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุข กำลังอยู่ในระหว่างการจัดหาว่าจ้างบริษัทเอกชน เพื่อมาบริหารจัดการห้องน้ำตลาดใหม่นาเกลือ ให้มีผู้เช่ามาดำเนินการเช่าห้องน้ำตลาดใหม่นาเกลือ ตามข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน พ.ศ.2543 ในการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สินรายใหม่ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน พ่อค้าแม่ค้าทุกคนที่มาใช้บริการที่ตลาดใหม่นาเกลือ ระหว่างรอผู้มาประมูลรับผิดชอบดูแลห้องสุขาฯ เมืองพัทยาจะเปิดให้บริการห้องน้ำฯ เป็นการชั่วคราว โดยไม่เก็บค่าบริการ จนกว่าจะได้ผู้ประมูลรับผิดชอบดูแลห้องสุขาฯ รายใหม่ คาดว่าไม่เกิน 1-2 เดือนนี้