สัตหีบทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

          วันนี้ (13 ต.ค.63) ที่หน้าศาลาประชาคม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานในพิธี ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 89 รูป และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล พร้อมวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยมีผู้แทนจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ ข้าราชการ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก
           กิจกรรมพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งและพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีหน่วยงาน ข้าราชการ ในสังกัดกองทัพเรือและครอบครัว ตลอดจน หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการจัดกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันน้อยใหญ่ เพื่อพสกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุข และเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติเป็นสำคัญ
              ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติ ปวงชนชาวไทยและประชาคมโลก ต่างประจักษ์ว่าพระองค์ทรงเป็น “พระมหากษัตราธิราชผู้ยิ่งใหญ่” ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยเสมอมา