ทีมแพทย์จิตอาสา จัดกิจกรรมทำความดีน้อมรำลึกแด่พ่อหลวง ร.9 ลุยมอบสิ่งของ ยาเวชภัณฑ์ ฉีดวัคซีน ให้แก่น้องๆ 4 สถานสงเคราะห์ชลบุรี

         (13 ต.ค.63) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) กลุ่มทีมแพทย์จิตอาสา ทันตแพทย์ ชาญชัย ทนต์ประเสริฐเวช ร่วมกับ ศจ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ อาจารย์สาขาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วยคณะแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อของแผ่นดินรัชกาลที่ 9
             โดยภายในกิจกรรม ทางคณะทีมแพทย์ได้ร่วมกันมอบสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ยาและเวชภัณฑ์ พร้อมมอบเงินสบทบทุนให้แก่สถานสงเคราะห์จำนวน 4 แห่ง ใน จ.ชลบุรี ได้แก่ มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ ศูนย์สงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านครูแอนด์ สถานคุ้มครองและพัฒนาบ้านคนพิการการุณยเวศม์ และสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง
            นอกจากนี้ ได้มีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ จำนวน 500 โดส (ได้รับการสนับสนุนจากรมควมคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) ให้แก่น้องๆภายในบ้านสถานสงเคราะห์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ เพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วยจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ อีกทั้งได้มีการรักษาทันตกรรมฟรี ให้แก่คนพิการบ้านการุณยเวศม์อีกจำนวนกว่า 40 เคส ซึ่งกระทำเป็นประจำอยู่ทุกๆ เดือน ในโครงการสร้างรอยยิ้มให้น้องอีกด้วย