นักเรียนและครูโรงเรียนนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลไพโอเนียร์ส เผยได้เดินทางมาเก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อมที่เมืองพัทยาได้ประโยชน์ พร้อมต่อยอดทางการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

               ตามที่คณะนักเรียนและครูโรงเรียนนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลไพโอเนียร์ส กรุงเทพมหานคร ได้เดินทางมายังเมืองพัทยาเพื่อเก็บข้อมูลประกอบการเรียนการศึกษาด้านการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมของเมืองพัทยา โดยได้ทำการเก็บข้อมูลจากทางเมืองพัทยา องค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication และชาวบ้านในชุมชนวัดช่องลม ชุมชนประมงเก่าแก่ พื้นที่ป่าชายเลนผืนสุดท้ายของเมืองพัทยาไปนั้น ผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงความคิดเห็นจากตัวแทนครูและนักเรียนหลังจากได้ลงพื้นที่ดังกล่าว

โดย น.ส.ศิริรัตน์ โรจน์อัศวชัย หรือครูแอน หัวหน้าแผนกภาษาไทยและครูแนะแนว โรงเรียนนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลไพโอเนียร์ส กล่าวว่า จากการเดินทางมาเก็บข้อมูลที่เมืองพัทยาในครั้งนี้ ถือว่าน้อง ๆ ได้ความรู้มากมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทำให้รู้ว่าเราควรที่จะต้องรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างไร รับทราบปัญหาที่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเมืองพัทยา ซึ่งจริง ๆ แล้วท้ายที่สุดทุกคนต้องหันกลับมามองตัวเองว่าเราควรช่วยเหลือ และทำอย่างดีที่สุดที่จะรักษาธรรมชาติให้อยู่กับเมืองที่งดงามต่อไปนานเท่านาน หลังจากนี้น้อง ๆ จะมีการต่อยอดด้วยการรวบรวมเก็บข้อมูลทั้งหมดทำเป็นรายงาน และหวังว่าการกลั่นกรองข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้จะอยู่ในจิตใจของน้อง และส่งต่อคนรอบข้างให้มีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของธรรมชาติต่อไป

ขณะที่นายไอลวิล ทองเจริญ นักเรียนชั้น Year 11 โรงเรียนนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลไพโอเนียร์ส ที่เดินทางมาเก็บข้อมูลภูมิศาสตร์ในครั้งนี้ เปิดเผยว่า ที่มาวันนี้ได้เรียนรู้สิ่งที่นักท่องเที่ยวส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และได้รับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านที่อยู่ที่นี่ ได้รับรู้ปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบทิ้งขยะทำลายสิ่งแวดล้อม และหลังจากนี้จะได้เอาไปบอกต่อคนอื่นว่าทำอย่างไรแล้วเกิดผลดี และผลที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงช่วยส่งเสริมให้รุ่นต่อ ๆ ไปได้ทำสิ่งดี ๆ ให้กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไปด้วย

ทางด้าน น.ส.มัชฌิมาย์ วัฒนะถาวรวงศ์ นักเรียนโรงเรียนนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลไพโอเนียร์สอีกคน ที่เดินทางมาเก็บข้อมูลภูมิศาสตร์ประกอบการเรียนการศึกษาในครั้งนี้ เผยด้วยว่า การเดินทางมาครั้งนี้ถือได้ว่าได้ความรู้มากขึ้น ได้เรียนรู้ว่าชาวบ้านเป็นอย่างไร และทางภาครัฐเป็นอย่างไร ได้รับรู้ข้อมูลทั้งสองฝ่ายว่าต้องการอะไร และอยากปรับปรุงอะไร มีวิสัยทัศน์และมุมมองเป็นอย่างไร และได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติ ที่ทำให้ได้รู้ว่าหากเราจะทำกิจกรรมหรือธุรกิจอะไร เราต้องเข้าถึงทุกคน ไม่ใช่แค่คนดัง เราต้องเข้าถึงในทุกกลุ่มย่อยเหมือนชาวบ้านที่นี่ด้วย