เมืองพัทยาจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด “วันเสาร์ เราเก็บขยะกัน” Good Day Say No Waste “ดูแลพัทยา…เพื่อให้พัทยา…ดูแลเราตลอดไป”

           (10 ต.ค.63) ที่ลานอเนกประสงค์ชายหาดพัทยากลาง เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะชายหาดพัทยา “วันเสาร์ เราเก็บขยะกัน” Good Day Say No Waste “ดูแลพัทยา…เพื่อให้พัทยา…ดูแลเราตลอดไป” โดยมีนายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา พร้อมเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา ร่วมให้การต้อนรับนักเก็บขยะจิตอาสากว่า 500 คน
             สำหรับกิจกรรม “วันเสาร์ เราเก็บขยะกัน” Good Day Say No Waste “ดูแลพัทยา…เพื่อให้พัทยา…ดูแลเราตลอดไป” ดำเนินการโดยศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ หรือ ศอท.เมืองพัทยา ร่วมกับสมาคมชุมชนเมืองพัทยา ภาคีเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาเมืองพัทยา ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และตัวแทนองค์กรการกุศลเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำเสนอการจัดงาน และเก็บข้อมูลขยะตกค้างบริเวณชายทะเลเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยาด้วย
            ด้านนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยากำลังเตรียมความพร้อมที่จะเป็นเมืองต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่พิเศษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ด้วยนโยบายท้องถิ่นสู่ NEO PATTAYA ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคมร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองพัทยาร่วมกันอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเชิงรุก เพื่อสร้างความสะอาดให้ชายหาดพัทยากลับมามีความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ตามสโลแกน “พัทยาโฉมใหม่ ก้าวไกล ไม่ทิ้งกัน”